settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad er omvendelse, og er det nødvendigt for at blive frelst?

Svar


Mange har den forståelse, at udtrykket omvendelse betyder "at vende sig fra synd." Dette er ikke den bibelske definition på omvendelse. I bibelen betyder ordet omvendelse "at ændre sin indstilling." Bibelen fortæller os, at ægte omvendelse vil resultere i en adfærdsændring (Lukas 3:8-14; ApG 3:19). Apostlenes Gerninger 26:20 slår fast, "jeg forkyndte … at de skulle omvende sig og vende om til Gud og gøre de gerninger, som omvendelsen kræver." Den bibelske definition på omvendelse er altså, at der sker en ændring i en persons indstilling, som resulterer i en ændring i personens adfærd.

Hvad er så forbindelsen mellem omvendelse og frelse? Apostlenes Gerninger synes specielt at fokusere på omvendelse i forbindelse med frelse (ApG 2:38; 3:19; 11:18; 17:30; 20:21 ;26:20). Hvad frelsen angår, betyder omvendelse at man ændrer sin indstilling i forhold til Jesus Kristus. Da Peter prædikede på pinsedagen (ApG kapitel 2), sluttede han af med at opfordre folket til at omvende sig (ApG 2:38). Men at omvende sig fra hvad? Peter opfordrede det folk, som havde forkastet Jesus (ApG 2:36) til at ændre deres indstilling omkring ham, og indse at han i sandhed er "Herre og Kristus" (ApG 2:36). Peter opfordrede folket til at ændre deres indstilling fra at forkaste Kristus som Messias, til at tro på ham både som Messias og frelser.

Omvendelse og tro kan forstås som "to sider af samme sag." Det er umuligt at sætte sin lid til Jesus Kristus som frelser, uden først at have ændret sin indstilling angående hvem han er, og hvad han har gjort. Uanset om det gælder omvendelse fra en bevidst forkastelse, eller omvendelse fra uvidenhed eller ligegyldighed, så har det at gøre med en ændring i en persons indstilling. Hvad frelsen angår, betyder bibelsk omvendelse altså at man ændrer indstilling fra at forkaste Kristus, til at tro på Kristus.

Det er utroligt vigtigt at forstå, at omvendelse ikke er noget vi kan præstere for at opnå frelse. Ingen kan omvende sig og komme til Gud, medmindre Gud selv drager på personen (Johannes 6:44). Apostlenes Gerninger 5:31 og 11:18 peger på, at omvendelsen er noget som Gud giver – den er kun mulig på grund af hans nåde. Ingen kan omvende sig, med mindre Gud giver omvendelsen. Alt der har med frelse at gøre, inklusive omvendelse og tro, kommer af at Gud drager på os, åbner vores øjne, og ændrer vores hjerter. Guds langmodighed fører os til omvendelse (2. Peter 3:9), og det samme gør hans godhed (Romerne 2:4).

Selvom omvendelsen ikke er en præstation, som man fortjener frelsen ved, så vil frelsen alligevel resultere i gerninger. Det er umuligt at man virkeligt og fuldt ud ændrer sin indstilling, uden at der også sker en ændring i ens adfærd. I bibelen resulterer omvendelse i en ændring i adfærden. Derfor kaldte Johannes Døberen folk, og sagde til dem "så bær da den frugt, som omvendelsen kræver" (Matthæus 3:8). Hvis et menneske virkelig omvender sig fra at forkaste Kristus til at tro på Kristus, vil der være en forandring i deres liv (2. Korinther 5:17; Galaterne 5:17-23; Jakob 2:14-26). Omvendelse er altså, når den er rigtigt defineret, nødvendig for at blive frelst. Bibelsk omvendelse er det samme som at ændre sin indstilling om Jesus Kristus, og vende sig til Gud i tro for at blive frelst (ApG 3:19). At vende sig fra synd er ikke den rigtige definition af at omvende sig, men det er rigtigt nok et af resultaterne ved en ægte, trosbaseret omvendelse til Herren Jesus Kristus.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad er omvendelse, og er det nødvendigt for at blive frelst?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries