Հարցեր վերջին ժամանակների մասին


Ի՞նչ է լինելու ըստ վերջին օրերի մարգարէութեան:

Որո՞նք են վերջին օրերի նշանները:

Ի՞նչ է եկեղեցու յափշտակութիւնը:

Ի՞նչ է նեղութիւնը: Որտեղի՞ց գիտենք, որ նեղութիւնը տեւելու է եօթ տարի:

նեղութեան համեմատ ե՞րբ է լինելու յափշտակութիւնը:

Ի՞նչ է Յիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը:

Ի՞նչ է Հազարամեայ թագաւորութիւնը եւ արդեօք պէտք բառացի հասկանալ այն:


Վերադառնալ հայերէն սկզբնաէջ
Հարցեր վերջին ժամանակների մասին