Ի՞նչ է Հազարամեայ թագաւորութիւնը եւ արդեօք պէտք բառացի հասկանալ այն:


Հարց. Ի՞նչ է Հազարամեայ թագաւորութիւնը եւ արդեօք պէտք բառացի հասկանալ այն:

Պատասխան.
«Հազարամեայ թագաւորութիւն» են անուանում երկրի վրայ Յիսուս Քրիստոսի 1000 տարուայ կառավարումը: Ոմանք փորձում են հազար տարին մեկնել այլաբանօրէն, ոմանք՝ որպէս փոխաբերութիւն Քրիստոսի երկրային իշխանութեան «տեւական ժամանակ» իմաստով, ոչ բառացի: Բանն այն է, որ Յայտնութեան 20.2-7 հատուածում «հազարամեայ թագաւորութիւնը» վեց անգամ բառացի նշւում է որպէս 1000 տարուայ տեւողութիւն: Եթէ Աստուած ցանկանար «տեւական ժամանակ» ասել, ապա դիւրութեամբ այդպէս էլ կասէր, առանց որոշակի ժամանակահատուած շարունակ նշելու:

Աստուածաշունչն ասում է, որ երբ Քրիստոս վերադառնայ երկիր, Թագաւոր կհռչակի իրեն Երուսաղէմում, Դաւթի գահին (Ղուկաս 1.32-33): Անվերապահ ուխտերը ենթադրում են Քրիստոսի բառացի, մարմնով վերադարձ՝ թագաւորութիւն հիմնելու: Աբրահամի ուխտը իսրայէլացիներին խոստացաւ երկիր, բարգաւաճում եւ կառավարիչ, հոգեւոր օրհնութիւն (Ծննդոց 12.1-3): Պաղեստինեան ուխտը Իսրայէլին խոստացաւ վերականգնում երկրում եւ երկրի նուաճում (Բ Օրինաց 30.1-10): Դաւթի ուխտը Իսրայէլին խոստացաւ թողութիւն՝ այն միջոցը, որով ազգը պիտի օրհնուէր (Երեմիա 31.31-34):

Երկրորդ գալստին այս ուխտերը կատարուելու են, երբ Իսրայէլը հաւաքուի ամէն ազգերից (Մատթէոս 24.31), դարձի գայ (Զաքարիա 12.10-14) եւ վերականգնուի երկրում Մեսիայի՝ Յիսուս Քրիստոսի իշխանութեան ներքոյ: Աստուածաշունչը հազարամեայի ընթացքում տիրող պայմանները ներկայացնում է որպէս նիւթապէս եւ հոգեւորապէս կատարեալ միջավայր: Դա լինելու է խաղաղութեան (Միքիա 4.2-4, Եսայիա 32.17-18), խնդութեան (Եսայիա 61.7, 10), մխիթարութեան (Եսայիա 40.1-2) ժամանակ, եւ բնաւ ոչ աղքատութեան կամ տկարութեան (Ամովս 9.13-15, Յովէլ 2.28-29): Աստուածաշունչն ասում է նաեւ, որ միայն հաւատացեալներն են մտնելու հազարամեայ թագաւորութիւն: Դրա համար էլ դա լինելու է կատարեալ արդարութեան (Մատթէոս 25.37, Սաղմոս 24.3-4), հնազանդութեան (Երեմիա 31.33), սրբութեան (Եսայիա 35.8), ճշմարտութեան (Եսայիա 65.16) եւ Սուրբ Հոգու լիութեան (Յովէլ 2.28-29) ժամանակ: Քրիստոս իշխելու է իբրեւ արքայ (Եսայիա 9.3-7; 11.1-10), Դաւթի հետ՝ որպէս գահապահ (Երեմիա 33.15-21, Ամովս 9.11): Իշխաններ ու կառավարիչներ նոյնպէս ղեկավարելու են (Եսայիա 32.1, Մատթէոս 19.28), եւ Երուսաղէմը լինելու է աշխարհի քաղաքական կենտրոնը (Զաքարիա 8.3):

Յայտնութիւն 20.2-7-ը տալիս է հազարամեայ թագաւորութեան ստոյգ ժամանակահատուածը: Բացի սրանից, աստուածաշնչեան բազմաթիւ այլ հատուածներ նշում են Մեսիայի ուղղակի թագաւորութիւնը երկրի վրայ: Աստուծոյ բազմաթիվ ուխտերի ու խոստումների կատարումը հիմնուած է բառացի, ֆիզիկական, ապագայ թագաւորութեան վրայ: Այնպէս որ որեւէ հիմք չկայ ժխտելու հազարամեայ թագաւորութեան եւ դրա 1000 տարի տեւողութեան բառացի մեկնութիւնը:

English
Վերադառնալ հայերէն սկզբնաէջ
Ի՞նչ է Հազարամեայ թագաւորութիւնը եւ արդեօք պէտք բառացի հասկանալ այն: