settings icon
share icon

Mänava 'oe, 'ua huri hia nä roto i te Reo Tahiti teie tahua --- www.GotQuestions.org!

Te mau pähonora'a nö ni'a i te Pïpïria

E hoa here mä, e'ita nei mätou e nehenehe färi'i i tä 'outou mau uira'a nä roto i te Reo Tahiti. Mai te mea e päpa'i 'outou, 'aore rä e tai'o 'outou i te Reo Marite, 'a vauvau ïa i tä 'outou mau uira'a i ni'a ia - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

I raro nei, 'ua päna'i hia te mau 'api huri hia 'ei Reo Tahiti :Te parau 'äpï maitata'i

Fäna'o 'oe i te ora mure 'ore ?

Te aroha ? Nähea vau 'ia aroha hia mai e te Atua ?

E aha te aura'a 'ia parau ana'e hia 'ia färi'i mai ia Ietu 'ei fa'aora nö 'oe iho ?

E aha te 'öpuara'a / 'ë'a nö te fa'aora ?

E aha te Teretetiäno ?

Nö fa'aro'o na vau ia Ietu...nähea atu ai?Mau uiuira'a faufa'a roa

Të vai änei o te Atua ?

'O vai rä 'o Ietu ?

'O te Atua anei o Ietu ? 'Ua fä'i anei 'oia 'o te Atua ihoa 'oia ?

Te mau pähonora'a nö ni'a i te Pïpïria
© Copyright Got Questions Ministries