Vprašanja o življenjskih odločitvah


Kaj je smisel življenja?

Kako lahko vem, kakšnja je Božja volja za moje življenje?

Kaj pravi Sveto pismo o zadolževanju kristjana? Ali kristjan sme posojati denar oz. si ga izposojati?

Ali naj kristjani hodijo k zdravniku?

Ali naj kristjan telovadi? Kaj pravi Sveto pismo o zdravju?

Kaj pravi Sveto pismo o tožbah/toženju drugih?

Kaj pravi Sveto pismo o kristjanu, ki služi v vojski?

Kaj pravi Sveto pismo, kako najti namen življenja?


Povratek na slovensko domačo stran
Vprašanja o življenjskih odločitvah