Pyetje rreth Biblës


A është Bibla me të vërtetë Fjala e Zotit?

Pse duhet te lexojmë/studiojmë Biblën?

A ka Bibla gabime, kontradita ose mospërputhje?

Çfarë do të thotë se Bibla është e frymëzuar?

Është Bibla e përshtatshme për sot?

Si dhe kur u mblodh së bashku kanuni i Biblës?

Cila është mënyra e saktë për të studiuar Biblën?


Kthehu tek faqja kryesore në Shqip
Pyetje rreth Biblës