settings icon
share icon

Mirë se vini në versionin shqip të www.GotQuestions.org!

Përgjigje të pyetjeve nga Bibla

Për momentin nuk mund të pranojmë pyetje në gjuhën shqipe. Nëse mund të shkruani dhe të lexoni në gjuhën Angleze, ju mund të dërgoni pyetjen tuaj tek – https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Më poshtë do të gjeni listën e faqeve në shqip.Lajmi i Mirë

Pyetje shumë të rëndësishme

Pyetjet më të shpeshta

Pyetje rreth Perëndisë

Pyetje rreth Jezu Krishtit

Pyetje rreth Frymës së Shenjtë

Pyetje rreth Shpëtimit

Pyetje rreth Biblës

Pyetje rreth Kishës

Përgjigje të pyetjeve nga Bibla
© Copyright Got Questions Ministries