Pyetje rreth Kishës


Ç’është kisha?

Cili është qëllimi i kishës?

Cila është rëndësia e pagëzimit të Krishterë?

Cila është rëndësia e Darkës të Zotit / e bashkësisë së krishtërë?

Pse është e rëndësishme pjesëmarrja në kishë?

Ç’ditë është Shabati, të shtunë apo të diel? A duhet që të krishterët të respektojnë ditën e Shabatit?

Pse duhet të besoj në besimin e organizuar?

A duhet të shërbejnë gratë si pastore/ të predikojnë?


Kthehu tek faqja kryesore në Shqip
Pyetje rreth Kishës