Pyetje rreth Shpëtimit


Çfarë është plani i shpëtimit?

A jem të shpëtuar vetëm me anë të besimit apo me anë të besimit dhe të veprave?

Një herë të shpëtuar, përgjithmonë të shpëtuar?

A është Biblike siguria e përjetshme?

Si shpëtoheshin njerëzit përpara se Jezusi të vdiste për mëkatet tona?

Si punojnë bashkë sovreniteti I Zotit dhe vullneti i lirë për shpëtim?

Cfarë i ndodh njerëzve të cilët nuk kanë pasur asnjëherë mundësinë të dëgjojnë për Jezusin?

Cfarë është shlyerja zëvendësuese?

A është siguria e përjetshme nje “liçencë” per të mëkatuar?

Si mund të jem i sigurtë që jam i shpëtuar?


Kthehu tek faqja kryesore në Shqip
Pyetje rreth Shpëtimit