Pyetje rreth Perëndisë


A ekziston Zoti? A ka fakte për ekzistencën e Zotit?

Cilat janë atributet e Perëndisë? Si është Perëndia?

A është Zoti i vërtetë? Si mund ta di me siguri që Zoti është i vërtetë?

Çfarë na mëson Bibla në lidhje me Trinitetin?

Përse i lejon Perëndia gjërat e këqija t'u ndodhin njerëzve të mirë?

A e krijoi Perëndia të keqen?

Përse është Perëndia kaq ndryshe në Dhiatën e Vjetër, sesa Ai është në Dhiatën e Re?

Çfarë do të thotë që Perëndia është dashuri?

A vazhdon Perëndia të na flasë sot?

Kush e krijoi Perëndinë? Nga erdhi Perëndia?


Kthehu tek faqja kryesore në Shqip
Pyetje rreth Perëndisë