Spørsmål om Tidenes ende


Hva vil egentlig skje når endetiden kommer?

Hvilke tegn har vi på endetiden?

Hva er egentlig kirkens henrykkelse?

Hva er trengselen? Hvordan vet vi at trengselen vil vare i syv år?

Når inntreffer henrykkelsen i forhold til trengselen?

Hva er Jesus Kristus andre ankomst?

Hva er det tusenårige riket for noe og bør det tolkes bokstavelig?


Returner til den norske hjemmesiden

Spørsmål om Tidenes ende