settings icon
share icon
Spørsmål

Hva er det tusenårige riket for noe og bør det tolkes bokstavelig?

Svar


Det tusenårige rike er tittelen på den 1000-årige regjeringstid da Jesus Kristus regjerte på jorden. Noen søker å tolke 1000 år på en allegorisk måte. Noen forstår 1000 år som bare er en figurativ måte å si "en lang periode", ikke bokstavelig, fysisk regjeringstid av Jesus Kristus på jorden. Men seks ganger i Johannes åpenbaring 20:2-7, nevnes det tusenårige riket spesifikt å være 1000 år i lengde. Hvis Gud ønsket å formidle "en lang periode," Han kunne lett ha gjort det uten utrykkelighet og gjentatte ganger uten å nevne en eksakt tidsramme.

Bibelen forteller oss at når Kristus kommer tilbake til jorden vil Han etablere seg som konge i Jerusalem, sittende på Davids trone (Lukas 1:32-33). De ubetingede pakter krever bokstavelig, fysisk Kristus’ gjenkomst for å etablere kongeriket. Pakten med Abraham lovet Israel et land, en ætt og hersker og en åndelig velsignelse (1. Mosebok 12:1-3). Den palestinske pakt lovet Israel en gjenopprettelse i landet og okkupasjonen av landet (5. Mosebok 30:1-10). Davidspakten lovte Israel tilgivelse der nasjonen kunne bli velsignet (Jeremia 31:31-34).

På den andre tilbakekomsten, vil disse paktene bli oppfylt ettersom Israel er igjen samlet fra nasjonene (Matteus 24:31), konvertert (Sakarja 12:10-14), og restaurert til landet under styret til Messias, Jesus Kristus. Bibelen taler om forholdene under årtusenet som et perfekt miljø fysisk og åndelig. Det vil være en tid med fred (Mika 4:2-4, Jesaja 32:17-18), glede (Jesaja 61:7, 10), komfort (Jesaja 40:1-2), og ingen fattigdom eller sykdom (Amos 9:13-15; Joel 2:28-29). Bibelen forteller oss også at bare troende vil gå inn i det tusenårige riket. På grunn av dette, vil det være en tid med fullstendig rettferdighet (Matteus 25:37; Salmene 24:3-4), lydighet (Jeremia 31:33), hellighet (Jesaja 35:8), sannhet (Jesaja 65:16) og fylde av Den Hellige Ånd (Joel 2:28-29). Kristus vil regjere som konge (Jesaja 9:3-7, 11:1-10), med David som regent (Jeremia 33:15-21; Amos 9:11). Adelsmenn og guvernører vil også regjere (Jesaja 32:1, Matteus 19:28), og Jerusalem vil være det politiske sentrum i verden (Sakarja 8:3).

Johannes åpenbaring 20:2-7 gir presis tidsperiode for det tusenårige riket. Selv uten disse skriftstedene, finnes det utallige andre som peker til en bokstavelig regjering av Messias på jorden. Oppfyllelsen av mange av Guds pakter og løfter hviler på et bokstavelig, fysisk, fremtidig rike. Det er ikke noe solid grunnlag for å nekte den bokstavelige fortolkning av det tusenårige riket og at dets varighet blir 1000 år.

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hva er det tusenårige riket for noe og bør det tolkes bokstavelig?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries