settings icon
share icon
Spørsmål

Når inntreffer henrykkelsen i forhold til trengselen?

Svar


Timingen av bortrykkelsen i forhold til trengselen er et av de mest kontroversielle spørsmålene i kirken i dag. De tre primære meningene og synene er at pre-tribulasjonal (bortrykkelsen skjer før trengselen), mid-tribulasjonal (bortrykkelsen skjer på eller nær midtpunktet av trengselen), og post-tribulasjonal (bortrykkelsen skjer i slutten av trengselen). En fjerde visning, kjent som pre-vrede, er en liten modifisering av mid-tribulasjonalens posisjon.

For det første så er det viktig å kjenne til formålet med trengsel. Ifølge Daniel 9:27 er det syttiendedel "seven" (sju år) som fortsatt ikke er kommet. Daniels hele profeti om de sytti sjuere (Daniel 9:20-27) taler om nasjonen Israel. Det er en periode hvor Gud fokuserer sin oppmerksomhet spesielt på Israel. De syv syttiende, det vil si trengselen, må også være en tid som Gud avtaler spesielt med Israel. Selv om dette ikke nødvendigvis innebærer at kirken ikke kunne være til stede, så bringer det ikke inn spørsmålet om hvorfor kirken måtte være på jorden i løpet av den tiden.

Den primære passasjen i Skriften på bortrykkelsen er 1. Tessalonikerne 4:13-18. Den sier at alle levende troende, sammen med alle troende som har dødd, vil møte Herren Jesus i luften og vil være med Ham for alltid. Gud vil altså fjerne sitt folk fra jorden. Noen få vers senere, i 1. Tessalonikerne 5:9 sier Paulus: "For Gud utnevner oss ikke til å lide vrede, men til å motta frelse ved vår Herre Jesus Kristus." Johannnes åpenbaringers bok, som hovedsakelig omhandler med tidsperioden av trengselen, er et profetisk budskap om hvordan Gud vil utøse sin vrede over jorden under trengselen. Det virker derfor inkonsekvent for Gud å love de troende at de ikke vil lide vrede og deretter la dem bli værende på jorden for å lide gjennom vredetrengselen. Det faktum at Gud lover å levere de kristne fra vreden kort tid etter at Han også lovet å fjerne sitt folk fra jorden ser ut til å koble disse to hendelsene sammen.

En annen avgjørende passasje på timingen av bortrykkelsen er Johannes åpenbaring 3:10, der Kristus lover å levere troende fra "prøvelsens time" som skal komme over jorden. Dette kan bety to ting. Enten vil Kristus beskytte de troende midt i studiene, eller også vil Han levere de troende ut av studiene. Begge er gyldige betydninger hvis vi ser til det greske ordet som er oversatt "fra." Imidlertid er det viktig å gjenkjenne hva troende er lovet å bli holdt fra. Det er ikke bare rettssaken, men tidspunktet av rettssaken. Kristus er lovende å holde troende helt borte fra tidsperioden som inneholder forsøkene, nemlig trengselen. Formålet med trengsel, formålet med bortrykkelsen, betydningen av 1. Tessalonikerne 5:9, og tolkningen av Johannnes åpenbaring 3:10 er alle med på å gi klar støtte til den pre-tribulasjonale posisjonen. Dersom Bibelen tolkes bokstavelig og konsekvent så er det den pre-tribulasjonale posisjonen som er mest basert på Bibelen i sin tolkning.

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Når inntreffer henrykkelsen i forhold til trengselen?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries