Spørsmål om Engler og Demoner


Hva sier Bibelen om engler?

Hva sier Bibelen om demoner?

Hvem er Satan?

Hva sier Bibelen om det å være besatt av demoner? Kan mennesker være besatt av demoner selv i dag?

Kan en Kristen være besatt av demoner? Er det mulig for en troende å bli demonisert?

Hvilke var sønnene av Gud og menneskenes døtre i Genesis 6:1-4?


Returner til den norske hjemmesiden

Spørsmål om Engler og Demoner