Hvilke var sønnene av Gud og menneskenes døtre i 1. Mosebok 6:1-4?


Spørsmål: "Hvilke var sønnene av Gud og menneskenes døtre i 1. Mosebok 6:1-4?"

Svar:
1. Mosebok 6:1-4 refererer til sønnene av Gud og menneskenes døtre. Det finnes flere forslag på hvem de var og hvorfor barna de fikk med menneskenes døtre ble til kjemper (noe som ordet Nephilim indikerer). De tre primære teoriene om sønnenes identitet er at de 1) var falne engler, 2) kraftfulle herskere, eller 3) de var gudfryktige etterkommere av Seth som giftet seg med ugudelige etterkommere av Kain. Den første teorien bygger på at Det Gamle Testamentets uttrykk “sønner av Gud” alltid refererer til engler (Job 1:6; 2:1; 38:7). Et mulig problem med denne teorien finner vi i Matteus 22:30 som indikerer at engler ikke gifter seg. Bibelen gir oss altså ingen grunn til å tro at engler har kjønn eller har evnen til å reprodusere seg. De andre to teoriene presenterer ikke dette problemet i det hele tatt.

Svakheten med de andre to teoriene er at vanlige mannlige mennesker som gifter seg med vanlige kvinnelige mennesker ikke står for hvorfor etterkommerne skulle være “kjemper” eller ”helter av berømthet”. Og hvorfor skulle Gud velge å flomme jorden (1. Mosebok 6:5-7) når Gud aldri forbød menn eller Seths etterkommere å gifte seg med vanlige kvinner eller Kains etterkommere? Den møtende dommen i 1. Mosebok 6:5-7 er knyttet til det som skjedde i 1. Mosebok 6:1-4. Bare uanstendige, perverse ekteskap av falne engler med menneskelige kvinner synes å rettferdiggjøre en så hard dom.

Som vi snakket om tidligere så er svakheten med den første teorien det som Matteus 22:30 deklarerer, “Ved oppstandelsen så vil ikke mennesker verken gifte seg eller bli giftet bort; de vil bli som englene i himmelen.” Men teksten sier ikke “engler FÅR ikke gifte seg”. Det indikerer snarere at engler ikke pleier å gifte seg. For det andre så refererer Matteus 22:30 til “englene i himmelen”. Det refererer ikke til falne engler som ikke bryr seg om det Gud har skapt og som gjør alt for å motarbeide Gud. Det faktum at Guds hellige engler ikke gifter seg eller har seksuelle forhold innebærer ikke at Satan lever på same måten.

Teori 1) er den mest sannsynlige. Ja, det er en interessant selvmotsigelse å si at engler er “sexløse” for så å si at “guds sønner” var falne engler som frembrakte seg med kvinnelige mennesker. Men mens engler er åndelige skapninger (Hebreerbrevet 1:14) så kan de vise seg i menneskelig, fysisk form (Markus 16:5). Mennene av Sodom og Gomorrah ville ha sex med de to englene som var med Lot (1. Mosebok 19:1-5). Det er plausibelt at engler kan vise seg som mennesker. Så hvorfor gjør ikke de falne englene slike ting oftere? Det virker som Gud fengslet de falne englene som gjorde dette for å unngå at englene skulle gjøre det samme. Tidligere hebraiske tolkere og skrifter er enstemmige når det gjelder at falne engler er “Guds Sønner” som nevnt i 1. Mosebok 6:1-4. Men debatten stopper ikke her. Temaet vekker sterke tanker og har en sterk, historisk og grammatisk grunn til å diskuteres.

English
Returner til den norske hjemmesiden

Hvilke var sønnene av Gud og menneskenes døtre i 1. Mosebok 6:1-4?