Berita baik


Terdapatkah kehidupan abadi?

Bagaimana menerima pengampunan dosa daripada Tuhan?

Saya seorang Muslim, mengapa saya patut mempertimbangkan untuk menjadi seorang Kristian?

Apakah maknanya menerima Yesus sebagai penyelamat individu kamu?

Apakah rancangan penyelamatan?

Apakah agama yang betul untuk saya?

Apakah dia Jalan Roma ke penyelamatan?

Apakah doa orang berdosa?

Apakah Kristian?

Apakah maknanya Kristian yang dilahirkan semula?

Apakah empat hukum rohani?

Bagaimana saya boleh berbaik-baik dengan Tuhan?

Adakah Yesus jalan tunggal ke syurga?

Bagaimana saya boleh pasti bahawa saya akan pergi ke syurga selepas mati?

Terdapatkah kehidupan selepas mati?

Bagaimana saya boleh menjadi seorang Kristian?

Bagaimana saya dapat menjadi anak Allah?

Bagaimana saya bertaubat menurut Kekristianan?

Masuk syurga –Bagaimana saya dijamin untuk hidup kekal?

Bagaimana saya boleh diselamatkan?

TiYesus menyelamatkantle?

Bagaimana agar saya tidak masuk neraka?

Apakah doa keselamatan?

Apakah langkah-langkah menuju keselamatan?

Apakah agama yang sejati?

Saya baru percaya kepada Yesus… sekarang apakah yang perlu saya lakukan?


Berita baik