settings icon
share icon
Soalan

Terdapatkah kehidupan selepas mati?

Jawapan


Terdapatkah kehidupan selepas mati? Kitab Injil memberitahu kita bahawa, "Manusia dilahirkan lemah dan tidak berdaya, hidup mereka singkat dan susah. Manusia tumbuh lalu layu seperti bunga-bungaan dan menghilang seperti bayangan… Jika manusia mati, dapatkah mereka hidup lagi? (Ayub 14:1-2, 14)

Seperti Ayub, ramai antara kita dicabar oleh soalan ini. Apakah sebenarnya yang akan berlaku kepada kita selepas mati? Adakah kita tidak akan wujud lagi? Adakah kehidupan merupakan sebuah pintu berputar yang membenarkan kita untuk kembali ke dunia ini bagi mencapai kebesaran diri? Adakah semua orang akan pergi ke tempat yang sama, atau ke tempat yang berlainan? Adakah neraka dan syurga nyata, atau hanya khayalan sahaja?

Kitab Injil bukan hanya mengatakan bahawa terdapat kehidupan selepas mati, tetapi juga kehidupan kekal yang mulia iaitu “Apa yang belum pernah dilihat atau didengar, atau terlintas dalam fikiran manusia, itulah yang disediakan oleh Allah untuk orang yang mengasihi Dia” (1 Korintus 2:9). Yesus Kristus, Tuhan dalam bentuk manusia, datang ke dunia ini untuk memberi kita hadiah dalam bentuk kehidupan kekal. “Tetapi dia dilukai kerana dosa kita, dia diseksa kerana perbuatan jahat kita. Kita diselamatkan kerana hukuman yang ditanggungnya, kita disembuhkan kerana luka-lukanya.” (Yesaya 53:5).

Yesus menggantikan kita untuk menerima hukuman dan mengorbankan nyawa-Nya. Tiga hari selepas kematian-Nya, Dia membuktikan kemenangan-Nya ke atas kematian dengan kebangkitan-Nya, dari segi rohani dan fizikal. Dia berada di dunia selama empat puluh hari dan ribuan orang menjadi saksi-Nya sebelum Dia naik ke Syurga, tempat kediaman kekal-Nya. Roma 4:25 menyatakan, “Yesus diserahkan untuk dibunuh kerana dosa kita; Dia dibangkitkan supaya kita boleh berbaik semula dengan Allah”.

Kebangkitan Yesus ialah peristiwa yang tercatat dalam sejarah. Rasul Paulus mencabar mereka yang meragui kebangkitan Yesus, tetapi tiada sesiapa yang dapat mencabar kebenaran-Nya. Kebangkitan Yesus ialah dasar kepercayaan orang Kristian; kerana Kristus hidup semula, maka kita percaya kita akan hidup semula juga.

Paulus menasihati orang Kristian terawal yang tidak percaya dengan kebangkitan Yesus: “Kami mengisytiharkan bahawa Kristus sudah dibangkitkan daripada kematian. Mengapa beberapa orang di kalangan kamu berkata bahawa orang mati tidak akan dibangkitkan? Jika orang mati tidak dibangkitkan, hal itu bererti Kristus pun tidak dibangkitkan.” (1 Korintus 15:12-13).

Tetapi sebenarnya Kristus sudah dibangkitkan daripada kematian. Itulah jaminan bahawa mereka yang sudah mati akan dibangkitkan juga. Hal itu demikian kerana sebagaimana kematian datang ke dunia melalui satu orang, begitu juga kebangkitan daripada kematian diberikan melalui satu orang. Sebagaimana semua orang mati kerana tergolong satu dengan Adam, begitu juga semua orang akan dihidupkan semula kerana tergolong satu dengan Kristus (1 Korintus 15:20-22). Allah sudah membangkitkan Tuhan Yesus daripada kematian, demikian juga Allah akan membangkitkan kita daripada kematian dengan kuasa-Nya (1Korintus 6:14).

Walaupun kita semua akan dibangkitkan, tetapi bukan semua orang akan pergi ke syurga. Satu keputusan mesti dibuat sekarang untuk menentukan destinasi kita selepas mati. Kita Injil menyatakan “Semua orang mesti mati satu kali dan setelah itu dihakimi oleh Allah” (Ibrani 9:27). Kemudian semua orang itu akan menderita hukuman yang kekal, sedangkan mereka yang melakukan kehendak Allah akan menerima hidup sejati dan kekal. (Matius 25:46).

Neraka, seperti syurga, bukan hanya wujud, tetapi merupakan suatu tempat yang nyata. Neraka ialah satu tempat di mana orang yang berdosa akan merasai kemarahan kekal daripada Tuhan. Mereka akan mengalami penyeksaan emosi, mental dan fizikal, menanggung kemaluan, penyesalan dan kehinaan secara sedar.

Neraka dijelaskan sebagai lubang yang sangat dalam (Lukas 8:31, Wahyu 9:1), dan suatu kolam berapi, yang dibakar dengan sulfur, di mana manusia di dalamnya akan diseksa siang malam selama-lamanya (Wahyu 20:10). Mereka semua akan dibuang ke dalam tempat pembakaran yang berapi. Di situ mereka akan menangis dan menderita. (Matius 13:42). Neraka ialah suatu tempat “di mana ulat tidak akan mati dan api tidak pernah padam” (Markus 9:48). Tuhan tidak suka melihat orang dosa mati. Dia lebih suka melihat mereka bertaubat dan hidup. (Yehezkiel 33:11). Namun Tuhan tidak akan memaksa kita patuh kepada-Nya; jika kita membuat pilihan untuk menolak Dia, Dia terpaksalah memberi kita hukuman yang kita mahu – iaitu terpisah daripada-Nya.

Kehidupan di dunia ialah satu ujian – satu persiapan bagi segala yang akan datang. Bagi penganut-penganut Kristianiti, segala yang akan datang ialah hidup kekal bersama Tuhan. Jadi bagaimana kita boleh dijadikan betul dan dapat menerima hidup kekal? Hanya satu cara – melalui kepercayaan dan keyakinan pada anak Tuhan, Yesus Kristus. Yesus berkata kepada Marta, "Akulah yang membangkitkan orang mati dan yang memberikan hidup. Sesiapa yang percaya kepada-Ku akan hidup, meskipun dia sudah mati. Orang yang hidup dan percaya kepada-Ku, tidak akan mati selama-lamanya.…" (Yohanes 11:25-26).

Hadiah percuma hidup kekal ini diberikan kepada semua orang, tetapi kita perlu menafikan keselesaan dunia ini dan mempersembahkan diri kita kepada Tuhan.

“Sesiapa yang percaya kepada Anak itu beroleh hidup sejati dan kekal, tetapi sesiapa yang tidak taat kepada Anak itu tidak akan beroleh hidup itu, Dia akan dihukum oleh Allah selama-lamanya." (Yohanes 3:36). Kita tidak akan diberi peluang untuk menyesali dosa kita selepas mati kerana pada masa itu, kita akan melihat Tuhan dan terpaksa mengakui kebenaran Tuhan. Tuhan ingin kita menerimanya melalui iman dan kasih. Jika kita mengakui dosa kita dan menerima Yesus sebagai penyelamat yang membayar denda dosa kita, kita dijanjikan hidup yang bermakna di dunia sekarang dan juga hidup kekal bersama Kristus di syurga.

Jika kamu hendak menerima Yesus Kristus sebagai Penyelamat individu kamu dan dilahirkan semula, di sini ialah satu doa yang mudah. Ingat, melafazkan doa ini atau doa yang lain tidak akan menyelamatkan anda. Hanya iman ke atas Kristus yang akan menyelamatkan anda daripada dosa. Doa ini hanya satu cara yang mudah untuk menunjukkan iman anda di dalam Tuhan dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kerana Dia telah memberikan kamu pengampunan. "Tuhan, saya mengaku bahawa saya telah berdosa terhadap Kamu dan patut dihukum. Tetapi Yesus Kristus telah menggantikan saya untuk menerima hukuman itu supaya saya dapat diampuni melalui iman di dalam Kristus. Saya bertaubat daripada dosa saya dan percaya bahawa hanya Yesus Kristus dapat memberi saya pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan kerana rahmat dan pengampunan Kamu – iaitu hadiah kehidupan abadi! Amen!"

Adakah anda sudah membuat keputusan untuk menerima Kristus selepas membaca laman ini? Jika ya, sila tekan butang “Saya telah menerima Kristus hari ini” di bawah.

EnglishBalik ke laman bahasa Melayu

Terdapatkah kehidupan selepas mati?
Kongsi halaman ini: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries