Terdapatkah kehidupan abadi?


Soalan: Terdapatkah kehidupan abadi?

Jawapan:
Kitab Injil menunjukkan satu jalan jelas yang menuju ke hidup abadi. Pertama, kita perlu mengaku bahawa kita telah berdosa terhadap Tuhan: “Kerana semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan” (Roma 3:23). Kita semua pernah melakukan sesuatu yang tidak diterima oleh Tuhan, hal ini akan menyebabkan kita dihukum dengan sewajarnya. Kerana kita berdosa terhadap Tuhan yang abadi, maka hukumannya juga akan abadi. “Kematian adalah upah dosa, tetapi hidup sejati dan kekal bersama-sama Kristus Yesus, Tuhan kita adalah anugerah Tuhan” (Roma 6:23).

Namun begitu, Kristus Yesus, yang tidak berdosa (1 Petrus 2:22), Anak Tuhan yang abadi menjadi seorang manusia (Yohanes 1:1,14) dan mati untuk menebus dosa kita. “Tetapi Tuhan telah menunjukkan betapa besarnya kasih-Nya kepada kita, kerana Kristus mati bagi kita semasa kita masih berdosa” (Roma 5:8). Kristus Yesus mati di atas salib (Yohanes 19:31-42), mangambil alih hukuman yang kita perlu terima (2 Korintus 5:21). Selepas tiga hari, dia bangkit semula daripada kematian (1 Korintus 15:1-4), membuktikan Dia telah menewaskan dosa dan kematian. “Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang kerana rahmat-Nya yang besar telah mengurniai kita hidup yang baru melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Hal ini memberikan harapan yang kukuh kepada kita” (1 Petrus 1:3).

Melalui iman, kita mesti bertaubatlah daripada dosa dan kembalilah kepada Kristus untuk mendapat penyelamatan (Kisah Para Rasul 3:19). Jika kita mempunyai iman, percaya bahawa kematiannya di atas salib boleh menebus dosa kita, kita akan diampuni dan dijanji kehidupan abadi di syurga. “Kerana Tuhan sangat mengasihi orang di dunia ini sehingga Dia mengurniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Anak itu tidak binasa tetapi beroleh hidup sejati dan kekal” (Yohanes 3:16). “Kerana jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahawa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahawa Tuhan telah membangkitkan Dia dari kematian, maka kamu akan diselamatkan” (Roma 10:9). Hanya iman ke atas kerja yang dilakukan oleh Kristus di atas salib ialah jalan yang menuju ke hidup abadi! “Oleh sebab kasih kurnia-Nya kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri” (Efesus 2:8-9).

Jika anda hendak menerima Yesus Kristus sebagai penyelamat anda, ikutlah di sini satu doa contoh. Ingat, melafazkan doa ini atau doa yang lain tidak akan menyelamatkan anda. Hanya iman ke atas Kristus yang akan menyelamatkan anda daripada dosa. Doa ini hanya satu cara yang mudah untuk menunjukkan iman anda di dalam Tuhan dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kerana Dia memberikan kamu penyelamatan. "Tuhan, saya mengaku bahawa saya telah berdosa terhadap Kamu dan patut dihukum. Tetapi Yesus Kristus telah menggantikan saya untuk menerima hukuman itu supaya saya dapat diampuni melalui iman di dalam Kristus. Saya bertaubat daripada dosa saya dan meletakkan kepercayaan pada Kristus untuk mendapat penyelamatan. Terima kasih Tuhan kerana rahmat dan pengampunan Kamu – iaitu hadiah kehidupan abadi! Amen!"

Adakah anda sudah membuat keputusan untuk menerima Kristus Yesus sebagai penyelamat anda selepas membaca laman ini? Jika ya, sila tekan butang di bawah “Saya telah menerima Kristus Yesus hari ini”.

English
Balik ke laman bahasa Melayu

Terdapatkah kehidupan abadi?