Saya seorang Muslim, mengapa saya patut mempertimbangkan untuk menjadi seorang Kristian?


Soalan: Saya seorang Muslim, mengapa saya patut mempertimbangkan untuk menjadi seorang Kristian?

Jawapan:
Mungkin aspek hubungan yang paling diminati antara agama Islam dan agama Kristian ialah mengenai segala yang dikatakan oleh Koran mengenai Yesus. Koran menyatakan bahawa Tuhan Allah menghantar Yesus and menyokong Dia dengan Roh Kudus (Sura 2:87), bahawa Allah mengangkat Yesus (Sura 2:253), bahawa Yesus adalah baik dan tanpa dosa (Sura 3:46; 6:86; 19:19), bahawa Yesus dibangkitkan daripada kematian (Sura 19:33-34), bahawa Allah memberi perintah kepada Yesus untuk menubuhkan satu agama (Sura 42:13), dan bahawa Yesus telah naik ke syurga (Sura 4:157-158). Maka, Muslim yang taat setia dikehendaki memahami dan mematuhi ajaran Yesus (Sura 3:48-49; 5:46).

Ajaran Yesus dicatat dengan teliti oleh pengikut-pengikutnya, di dalam Taurat. Sura 5:110 menyatakan bahawa pengikut-pengikutnya menerima wahyu daripada Allah supaya percaya kepada Yesus dan ajarannya. Sura 61:6,14 menganggap Yesus dan pengikut-pengikutnya sebagai pembantu Allah. Sebagai pembantu Allah, pengikut-pengikut Yesus mungkin dapat mencatat dengan tepat ajaran Yesus. Koran mengajar muslim supaya menyokong dan mengikut kedua-dua Torah dan Taurat (Sura 5:44-48). Jika Yesus tidak berdosa langsung, maka segala yang Dia ajar mestilah benar. Jika pengikut-pengikut Yesus ialah pembantu Allah, maka mereka akan mencatat ajaran Yesus dengan tepat.

Melalui Mohammad, Allah, di dalam Koran, menyuruh muslim membaca Taurat. Allah tidak akan memberi arahan begitu jika Taurat itu tidak benar. Oleh itu, Taurat pada zaman Mohammad mestilah boleh dipercayai dan tepat. Terdapat banyak salinan Taurat 450 tahun sebelum zaman Mohammad. Terdapat lebih daripada seribu manuskrip Taurat. Dengan membandingkan salinan yang paling awal, dengan salinan pada zaman Mohammad, dan salinan selepas zaman Mohammad – adalah jelas bahawa semua salinan Taurat adalah amat tepat dan konsisten mengenai peribadi Yesus dan ajarannya. Tiada bukti bahawa kebenaran Taurat telah dimusnahkan. Oleh itu, kita boleh yakin bahawa semua ajaran Yesus adalah benar, bahawa ajarannya dicatat dengan tepat di dalam Taurat, dan bahawa Allah telah melindungi Taurat dengan sempurna.

Apakah perkara-perkara mengenai Yesus yang tercatat di dalam Taurat? Di Yohanes 14:6, Yesus berkata, Sayalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Saya”. Yesus mengatakan bahawa Dia ialah jalan yang tunggal ke Tuhan. Di Matius 20:19, Yesus mengatakan bahawa Dia akan disalib, dibunuh dan akan bangkit daripada kematian pada hari ketiga. Taurat telah mencatat semua ini degan jelas seperti segala yang dijangka oleh Yesus (Matius bab 27-28, Markus bab 15-16, Lukas bab 23-24, Yohanes bab 19-21). Mengapa Yesus, seorang Nabi besar Allah, membenarkan dirinya dibunuh? Mengapa Allah membenarkan hal ini? Yesus berkata bahawa jika seseorang mati bagi sahabat-sahabatnya, hal itu menunjukkan bahawa dia orang yang paling mengasihi mereka (Yohanes 15:13). Yohanes 3:16 mengatakan bahawa Tuhan mengasihi kita sehingga sanggup menghantar Yesus sebagai pengorbanan untuk kita.

Mengapa Yesus perlu mengorbankan nyawanya untuk kita? Inilah perbezaan utama antara agama Islam dan agama Kristian. Islam mengajar bahawa Allah mengadili kita berdasarkan perbuatan baik kita yang melebihi perbuatan jahat. Walaupun perbuatan baik kita melebihi perbuatan jahat, Allah adalah begitu mulia dan suci dan Dia tidak membenarkan orang yang berdosa sedikitpun masuk ke syurga. Allah yang sempurna dan suci, tidak membenarkan segala yang tidak sempurna masuk ke syurga. Maka hal ini menyebabkan kita pergi ke neraka. Kesucian Allah menyebabkan perlunya pengadilan ke atas dosa. Oleh itu kita perlukan Yesus sebagai pengorbanan.

Seperti yang tercatat di dalam Koran, Yesus adalah tanpa dosa. Bagaimana boleh seorang manusia hidup tanpa dosa sepanjang hayatnya? Hal ini adalah tidak mungkin. Tetapi bagaimana Yesus boleh hidup tanpa dosa? Yesus adalah lebih daripada seorang manusia biasa. Yesus mengatakan bahawa dia bersatu dengan Tuhan (Yohanes 10:30). Yesus mengumumkan bahawa Dia adalah Tuhan dalam Torah (Yohanes 8:58). Taurat mengajar dengan jelas bahawa Yesus ialah Tuhan dalam bentuk manusia (Yohanes 1:1,14). Tuhan mengetahui bahawa kita semua berdosa dan tidak dapat masuk ke syurga. Tuhan mengetahui bahawa dosa kita hanya boleh diampuni jika hutang dosa kita habis dibayar. Tuhan mengetahui bahawa hanya Dia yang boleh membayar harga yang tidak terhad itu. Oleh itu, Tuhan menjadi manusia – Yesus Kristus – hidup tanpa dosa (Sura 3:46; 6:86; 19:19), mengajar ajaran yang sempurna, dan mati untuk kita supaya hutang dosa kita dilangsaikan. Tuhan berbuat begitu kerana Dia mengasihi kita dan mahu kita kekal bersama-Nya di syurga.

Oleh itu, apa maknanya semua perkara itu kepada kamu? Yesus ialah pengorbanan sempurna untuk pengampunan dosa kamu. Tuhan memberi kita pengampunan dosa dan penyelamatan jika kita sudi menerima hadiahnya (Yohanes 1:12), percaya bahawa Yesus ialah Penyelamat yang mati untuk kita – kawanNya. Jika kamu percaya bahawa Yesus ialah Penyelamat, kamu pasti akan mendapat hidup abadi di syurga. Tuhan akan mengampuni dosa kamu, membersihkan roh kamu, membaharui roh kamu, memberi kamu hidup yang bermakna di dunia ini dan hidup abadi di dunia selepas mati. Bagaimana kita boleh menolak hadiah yang begitu baik? Bagaimana kita boleh menolak Tuhan yang sudi mati untuk kita?

Jika kamu kurang pasti akan apa yang kamu percaya, kami mengajak kamu membaca doa berikut kepada Tuhan, “Tuhan, sila membantu saya mengetahui segala yang benar. Bantulah saya mengetahui segala yang salah. Bantulah saya mengetahui jalan yang betul ke penyelamatan.” Tuhan akan menghormati doa begitu.

Jika kamu ingin menerima Yesus sebagai Penyelamat individu kamu, berkatalah kepada Tuhan, dengan mengeluarkan suara ataupun berbisik dalam hati, beritahu Tuhan bahawa kamu ingin menerima hadiah penyelamatan Yesus. Jika kamu hendak berdoa, bolehlah mengikut contoh ini : “Tuhan, terima kasih kerana kasih sayang-Mu. Terima kasih kerana mengorbankan Dirimu untuk saya. Terima kasih kerana menyediakan pengampunan dan penyelamatan. Saya ingin menerima hadiah ini melalui Yesus. Saya yakin Yesus ialah Penyelamat saya. Saya juga mengasihi Tuhan dan menyerahkan diri kepada-Mu. Amen!”

Adakah anda sudah membuat keputusan untuk menerima Kristus Yesus sebagai penyelamat anda selepas membaca laman ini? Jika ya, sila tekan butang di bawah “Saya telah menerima Kristus Yesus hari ini”.

English
Balik ke laman bahasa Melayu

Saya seorang Muslim, mengapa saya patut mempertimbangkan untuk menjadi seorang Kristian?