Soalan-soalan yang Amat Penting


Siapakah Yesus Kristus?

Adakah Yesus Tuhan? Adakah Yesus mengaku dirinya Tuhan?

Adakah Tuhan Wujud? Terdapatkah bukti kewujudan Tuhan?

Adakah Tuhan benar? Bagaimana saya dapat pastikan bahawa Tuhan adalah benar?

Apakah sifat-sifat Tuhan? Bagaimanakah rupanya Tuhan?

Adakah Kitab Injil benar-benar Firman Tuhan?

Jika saya menukar ke agama Kristian, keluarga saya tidak akan mengakui saya dan saya akan diseksa oleh adat resam. Apakah yang boleh saya lakukan?

Adakah Kristian dan Muslim menyembah Tuhan yang sama?

Apakah agama Kristian dan apa yang dipercayai oleh Kristian?

Apakah makna kehidupan?

Adakah Kristian dikehendaki mematuhi hukum-hukum dalam Kitab Zabur?

Adakah ketuhanan Kristus itu berdasarkan kitab Injil?

Adakah penyelamatan melalui kepercayaan sahaja, atau melalui kepercayaan dan juga kerja?

Bagaimana saya boleh memahami kehendak Tuhan untuk hidup saya?

Bagaimana saya boleh mengatasi dosa dalam kehidupan Kristian saya?

Siapakah Roh Kudus?

Mengapa saya tidak boleh membunuh diri?


Soalan-soalan yang Amat Penting