യേശുക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍


യേശുക്രിസ്തു ആരാണ്‌?

യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണോ? താന്‍ ദൈവമാണെന്ന് യേശുക്രിസ്തു അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?

ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം ദൈവവചനാധിഷ്ഠിതമോ?

ക്രിസ്തു വാസ്തവമായി ജീവിച്ചിരുന്നോ? യേശു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിന്‌ ചരിത്രപരമായ തെളിവുകള്‍ ഉണ്ടോ?

യേശുക്രിസ്തു ഉയിര്‍ത്തെഴുനനേസറ്റു എന്നു പറയുന്നത്‌ സത്യമാണോ?

യേശു ദൈവപുത്രന്‍ ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അതിന്റെ അര്‍ത്ഥം എന്താണ്‌?

കന്യകാ ജനനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്‌?

തന്റെ മരണ പുനരുദ്ധാനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ യേശു നരകത്തില്‍ പോയോ?

തന്റെ മരണത്തിനും പുനരുദ്ധാനത്തിനും ഇടയിലുള്ള മൂന്നു ദിവസങ്ങള്‍ യേശുകര്‍ത്താവ്‌ എവിടെആയിരുന്നു?

യേശുവിനെ ക്രൂശില്‍ തറച്ചത്‌ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരുന്നുവോ?


മലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുക
യേശുക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍