Ibibazo kw'Ijuru n'Umuriro Utazima


Mbese hari ubundi buzima nyuma y'urupfu?

Bigenda bite nyuma yo gupfa?

Ijuru rishya n'isi nshya ni iki?

Ese koko umuriro w'iteka ubaho?

Intebe y'urubanza ya Kristo ni iki?

Intebe y'Ubwami Nini Yera ni iki?

Ese abari mu ijuru bashobora kutubona twe bakiri mu isi?

Ese niduhura n'inshuti n'abavandimwe mu ijuru tuzabamenya?


Garuka ku rupapuro rwanditse mu Kinyarwanda
Ibibazo kw'Ijuru n'Umuriro Utazima