settings icon
share icon
שאלה

מה אומרים כתבי הקודש לגבי רפואה?

תשובה


פסוק 5 בישעיהו נ"ג (שמצוטט בראשונה לפטרוס ב' 24), הוא המפתח לריפוי שלעיתים אינו מובן כראוי או מיושם שלא כהלכה. "והוא מחולל מפשענו מדוכא מעוונותינו, מוסר שלומנו עליו ובחבורתו נרפא לנו". אפשר לפרש את המילה "נרפא" כריפוי רוחני או פיזי. עם זאת, ההקשר בו מופיע הפסוק בישעיהו נ"ג ובאגרת הראשונה לפטרוס ב' מבהיר שמדובר בריפוי רוחני. בראשונה לפטרוס נאמר, "הוא אשר את חטאינו נשא בגופו על העץ, כדי שנמות לגבי החטא ונחיה לצדקה; אשר בחבורתו נרפא לכם". הפסוק מדבר על חטא וצדק, לא על מחלה. לפיכך, הרפואה האמורה היא סליחה וישועה לא ריפוי פיזי.

כתבי הקודש אינם קושרים בהכרח בין ריפוי פיזי לריפוי רוחני. לעיתים קרובות אנשים זוכים לרפואה פיזית כשהם שמים את מבטחם בישוע – אבל זה לא תמיד המקרה. לפעמים רצונו של אלוהים הוא לרפא, ולפעמים לא. השליח יוחנן מספק בידינו נקודת השקפה הולמת בנושא: "ובטחוננו בו שאם נבקש דבר כרצונו ישמע אותנו. ואם יודעים אנו שהוא שומע אותנו בכל אשר נבקש, יודעים אנו כי המשאלות שבקשנו ממנו נתונות לנו" (הראשונה ליוחנן ה' 15-14). אלוהים עדיין מחולל ניסים. אלוהים עדיין מרפא אנשים. מחלות, כאב ומוות הם עודם מציאות בעולם הזה. אלא אם האדון יחזור בחמישים השנים הבאות, כמעט כל מי שחי היום ימות. הרוב (כולל מאמינים בישוע) ימותו כתוצאה מסיבה פיזית כלשהי (מחלה, פציעה וכיו"ב). לא תמיד רצונו של אלוהים הוא לרפא אותנו בצורה פיזית.

ביסודו של דבר, הריפוי הפיזי המלא שלנו מחכה לנו בגן העדן. שם לא יהיו עוד כאב, מחלה, סבל או מוות (התגלות כ"א). אנחנו צריכים להיות פחות מוטרדים מהמצב הפיזי בעולם הזה ולהקדיש יותר מחשבה למצבנו הרוחני (אל הרומים י"ב 2-1). אז נוכל למקד את ליבנו ומחשבותינו בגן העדן ולא נצטרך יותר להתמודד עם בעיות פיזיות. כנאמר, "וימחה [אלוהים] כל דמעה מעיניהם והמוות לא יהיה עוד; גם אבל וזעקה וכאב לא יהיו עוד, כי הראשונות עברו" (התגלות כ"א 4).

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מה אומרים כתבי הקודש לגבי רפואה?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries