?מה אומרים כתבי הקודש על גזענות, דעות קדומות והפליה


שאלה: ?מה אומרים כתבי הקודש על גזענות, דעות קדומות והפליה

תשובה:
הדבר הראשון שעלינו להבין במסגרת דיון זה הוא שישנו רק גזע אחד - גזע האנושות. כלומר, בעלי עור לבן, אפריקאים, אסייתים, הודים, ערבים, יהודים וכיוצא בזה אינם בני גזעים שונים. הם פשוט בנים למוצא אתני שונה בגזע האנושות. לכל בני האדם יש אותם מאפיינים פיזיים (עם שינויים קלים כמובן). יתרה מכך, כל בני האדם נבראו בצלמו ובדמותו של אלוהים (בראשית א' 27-26). אלוהים אוהב את העולם כולו (יוחנן ג' 16). ישוע הקריב את חייו עבור כל העולם, כל בני האדם באשר הם (הראשונה ליוחנן ב' 2). "כל העולם", דהיינו כל המוצאים האתניים בגזע האנושות.

אלוהים אינו נושא פנים או מפלה בין אדם לאדם (דברים י' 17; מעשי השליחים י' 34; אל הרומים ב' 11; אל האפסים ו' 9), ולפיכך גם לנו לא נתונה הרשות לכך. באיגרת יעקב ב' 4 מתוארים מי שמפלים בין אדם לאדם כ"שופטים בעלי מחשבות רשע". במקום להפלות בין אדם אחד לאחר, עלינו לקיים את המצווה "ואהבת לרעך כמוך" (יעקב ב' 8). בתנ"ך, אלוהים מחלק את האנושות לשתי קבוצות "אתניות": יהודים וגויים. כוונתו של אלוהים הייתה שהיהודים יהיו ממלכת כוהנים, שיסייעו בידי שאר אומות העולם ויהיו אור לגויים. במקום זאת, הפך העם היהודי ברובו גאה במעמדו, והחל לבוז לגויים. ישוע המשיח שם לכך קץ והרס את מחיצת האיבה שהפרידה בין היהודי והגוי (אל האפסים ב' 14). כל צורות הגזענות, הדעות הקדומות והאפליה אינם אלא עלבון לפעולתו של ישוע על הצלב.

ישוע מצווה עלינו לאהוב אחד את השני כפי שהוא אוהב אותנו (יוחנן י"ג 34). אם אלוהים אינו נושא פנים, ואוהב אותנו ללא קשר למוצאנו, הרי שגם עלינו לאהוב אחרים בהתאם לאותם סטנדרטים נעלים. ישוע מלמד בסוף פרק כ"ה בבשורת מתי שכל מה שנעשה לאדם הנחות ביותר, הרי זה כאילו עשינו זאת בעבורו. אם אנחנו מתייחסים לאדם בזלזול, הרי שבכך אנחנו מתייחסים בצורה לא נאותה לאדם שנברא בצלם אלוהים; אנחנו מכאיבים למישהו שאלוהים אוהב וישוע מת בעבורו.

גזענות, על צורותיה השונות והמגוונות, היא מגפה שתוקפת את האנושות כבר אלפי שנים. אסור לנו להניח לזה לקרות! לאלה שהם קורבנות של גזענות, דעות קדומות ואפליה – אתם צריכים לסלוח. באגרת אל האפסים ד' 32 נאמר, "היו טובים איש לרעהו; היו מלאי רחמים וסלחו איש לרעהו כשם שאלוהים סלח לכם במשיח". אין גזען שמגיעה לו סליחת חטאים, אבל למעשה לאף אחד מאיתנו לא מגיעה סליחת חטאים! למי שהוא גזען, בעל דעות קדומות או נוהג איפה ואיפה כלפי הזולת – עליך לחזור בתשובה. "...מסרו את עצמכם לאלוהים כאנשים חיים שהוקמו מן המתים, ואת איבריכם תמסרו לאלוהים ככלים של צדק" (אל הרומים ו' 13). מי ייתן וכולנו נבין להלכה את הנאמר באגרת אל הגלטים ג' 28: "אין יהודי אף לא גוי, אין עבד אף לא בן חורין, לא זכר אף לא נקבה, משום שכולכם אחד במשיח ישוע".

English
חזור לעמוד הבית בעברית
?מה אומרים כתבי הקודש על גזענות, דעות קדומות והפליה

גלה כיצד ...

לבלות את הנצח עם אלוהיםלקבל סליחה מאלוהים