?מה אומרים כתבי הקודש על ניהול הכספים שלנו


שאלה: מה אומרים הכתובים על ההתנהלות הכלכלית שלנו?

תשובה:
לכתבי הקודש יש הרבה מה לומר בקשר להתנהלות הכלכלית שלנו. בנושא הלוואות, ראה משלי א' 6-5; כ' 16; כ"ב 7, 27-26 ("עשיר ברשים ימשול ועבד לווה ולאיש מלווה ...אל תהי בתוקעי כף בעורבים משאות: אם אין לך לשלם למה ייקח משכבך מתחתיך"). לגבי שוחד, ראה משלי י"ז 8; י"ז 23; י"ח 16; כ"א 14; כ"ח 21 ("שוחד מחק רשע ייקח להטות ארחות משפט"). בקשר לעשירים, ראה משלי י' 15; י"א 4; י"ח 11; כ"ג 5; כ"ח 20 ("איש אמונות רב ברכות ואץ להעשיר לא ינקה").

בקשר לעצלות וכספים ראה משלי ו' 11-6 ("לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם, אשר אין לה קצין שוטר ומושל. תכין בקיץ לחמה אגרה בקציר מאכלה. עד מתי עצל תשכב, מתי תקום משנתך? מעט שנות, מעט תנומות, מעט חבוק ידיים לשכב; ובא כמהלך ראשך ומחסורך כאיש מגן"). באשר לחוסר הערך שבעושר ראה קוהלת ה' 8- ו' 12 (בפסוק 9 בפרק ה' נאמר, "אוהב כסף לא ישבע כסף, ומי אוהב בהמון לא תבוא גם הבל"). את אותו המסר אנחנו מוצאים גם באגרת הראשונה לטימותיאוס ו' 11-6. בקשר לנתינה, ראה לוקס ו' 38; השנייה לקורינתים ט' 15-6 (פסוקים 7-6: "הן הזורע בצמצום יקצור בצמצום, והזורע בנדיבות יקצור בשפע. כל איש כפי שידבנו לבו יתן, לא מתוך צער או הכרח, שהרי את הנותן בשמחה אוהב אלוהים").

בנוגע לניהול, ראה לוקס ט"ז 13-1 (פסוק 11, "לכן אם בממון המרמה לא הייתם נאמנים, מי יפקיד בידכם את האמיתי?"). אותו המסר נמצא גם ביעקב א' 17. אנחנו גם אחראים לדאוג לביתנו. בראשונה לטימותיאוס ה' 8 נאמר, "ומי שאינו דואג לקרוביו, ביחוד לבני ביתו, כפר באמונה והוא גרוע ממי שאינו מאמין".

אז מה אומרים הכתובים לגבי ניהול כספים? התשובה יכולה להסתכם במילה אחת – חוכמה. אנחנו צריכים לנהוג בחוכמה בכל הנוגע לכספנו. אנחנו צריכים לחסוך כסף אבל לא לאגור אותו. אנחנו צריכים להוציא כספים, אבל בהבחנה ושליטה. אנחנו צריכים לתת חזרה לאדון, בשמחה ובהקרבה. אנחנו צריכים להשתמש בכספנו בכדי לעזור לאחרים, באמצעות הבחנה והדרכה של רוח הקודש. העושר כשלעצמו הוא לא דבר רע; אהבת הממון היא הבעיה. עוני כשלעצמו הוא לא דבר פסול; הבעיה היא בבזבוז כפסים על דברים לא חשובים. המסר שמעבירים הכתובים הוא שעלינו לנהל את הכנסותינו וכספנו בחוכמה.

English
חזור לעמוד הבית בעברית
מה אומרים הכתובים על ההתנהלות הכלכלית שלנו?

גלה כיצד ...

לבלות את הנצח עם אלוהיםלקבל סליחה מאלוהים