?מה אומרים כתבי הקודש על עונש מוות


שאלה: מה אומרים הכתובים על עונש המוות?

תשובה:
התנ"ך מונה מספר פשעים שעונשם הוא מוות: רצח (שמות כ"א 12), חטיפה (כ"א 16), קיום יחסי מין עם חיות (כ"ב 19), ניאוף (ויקרא כ' 10); הומוסקסואליות (כ' 13), נבואות שקר (דברים י"ג 5), זנות ואונס (דברים כ"ב 4) ופשעים אחרים. יחד עם זאת, לעיתים קרובות אלוהים הפגין רחמים כשהעונש המגיע לחוטא היה עונש מוות. דוד נאף ורצח, אך אלוהים לא דרש שחייו יילקחו (שמואל ב' י"א 5-1, 17-14; י"ב 13). בשורה התחתונה, העונש המגיע לכל חטא שהוא הוא עונש מוות (אל הרומים ו' 23). תודה לאלוהים על שהוא מוכיח את אהבתו אלינו בכך שהוא לא מרשיע אותנו לחומרה (אל הרומים ה' 8).

כשהפרושים הביאו בפני ישוע אישה שנתפסה במעשה ניאוף ושאלו אותו אם מגיע לה להיסקל, ישוע השיב, "מי מכם נקי מחטא, שיהא הוא ראשון להשליך עליה אבן!" (יוחנן ח' 7). פסוק זה לא מהווה, עם זאת, הוכחה לכך שישוע דחה את עונש המוות בכל המקרים. במקרה האמור ישוע חושף את הצביעות של הפרושים. הפרושים רצו להכשיל את ישוע ולגרום לו להפר את מצוות התנ"ך. לא באמת עניין אותם אם האישה תסקל, או לא (איפה היה הגבר שנתפס גם הוא בניאוף?). אלוהים הוא שחוקק את עונש המוות: "שופך דם האדם באדם דמו ישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם" (בראשית ט' 6). במקרים מסויימים, ישוע היה תומך בעונש מוות. מאידך, היו מקרים בהם ישוע הפגין חסד גם כשהעונש הראוי היה עונש מוות (יוחנן ח' 11-1). גם שאול השליח מכיר בכוח השלטון לחוקק עונש מוות כאשר יש בכך צורך (אל הרומים י"ג 5-1).

אז כן, אלוהים מתיר את קיומו של עונש המוות. אך בו הזמן, הוא לא תמיד מעניש בעונש מוות גם כשזהו העונש המגיע לחוטא. אז מה, אם כן, צריכה להיות השקפתם של המאמינים לגבי עונש המוות? ראשית, עלינו לזכור שאלוהים כונן את עונש המוות בדברו; לפיכך, סתם ננהג בחוצפה אם נחשוב שאנחנו יכולים להנהיג סטנדרטים גבוהים יותר ממנו או להיות נדיבים ממנו לאחרים. הסטנדרט של אלוהים הוא הגבוה ביותר והוא מושלם. את הסטנדרט הזה הוא מחיל לא רק עלינו, אלא גם אל עצמו. הוא אוהב באהבה אינסופית, הוא מרחם ברחמים אינסופיים. אנחנו גם רואים את זעמו מבוטא בצורה אינסופית, והכל מתקיים באיזון מושלם.

שנית, עלינו להכיר בכך שאלוהים נתן בידי השלטונות את הסמכות לקבוע מתי יש צורך בעונש מוות (בראשית ט' 6; אל הרומים י"ג 7-1). הטענה שאלוהים מתנגד לעוש מוות מכל וכל אינה עומדת בקו אחד עם הכתובים. המאמין המשיחי לא צריך לשמוח כשאדם מוצא להורג בגין פשעיו, אבל בו בזמן, הוא גם לא צריך להלחם נגד זכות השלטונות להוציא להורג עבריין שביצע פשעים נוראים.

English
חזור לעמוד הבית בעברית
מה אומרים הכתובים על עונש המוות?

גלה כיצד ...

לבלות את הנצח עם אלוהיםלקבל סליחה מאלוהים