settings icon
share icon
שאלה

מהי דוקטרינת החלוקה לעידנים? האם היא מקראית?

תשובה


חלוקה היא דרך לארגון נתונים – מסירה, מערכת, או ניהול. כשמדברים על תיאולוגיה, מדובר בחלוקה לעידנים; כשכל עידן נקבע מידי שמיים. דוקטרינת החלוקה לעידנים היא מערכת תיאולוגית שמכירה בכך שהעידנים האלה נקבעו ונחתמו בידי אלוהים במטרה להשליט סדר בעולם. שני דברים עיקריים מאפיינים את דוקטרינת החלוקה לעידנים: 1) פירוש מילולי עקבי של כתבי הקודש, ובייחוד של נבואות המקרא. ו-2) השקפה שדוגלת בייחודה של ישראל בנפרד מתכנית אלוהים לקהילה.

לשיטת דוקטרינת החלוקה בתיאולוגיה קיימים שני ייחודים. 1) תרגום מילולי עקבי של הכתובים, במיוחד נבואות מקראיות. 2) הפרדה בין ישראל לבין הקהילה בתוכניתו של אלוהים.

תומכי דוקטרינת החלוקה לעידנים קוראים לפירוש מילולי של הנאמר בכתובים. פרוש מילולי מעניק לכל מילה משמעות שכיחה בשימוש היומיומי. סמלים, צורות דיבור ואימרות מתורגמים בהתאם למשמעות המילולית שלהם. כך, למשל, כשהכתובים מדברים על "מלכות אלף השנים" בהתגלות כ', דוקטרינת החלוקה לעידנים מפרשת את הביטוי כאלף שנים (עידן המלכות), מאחר ואין סיבה משכנעת כלשהי לפרש את הביטוי באופן אחר כלשהו.

ישנן לפחות שלוש סיבות מוצדקות לבחירה באופציה הזו לפרוש הכתובים. ראשית, באופן פילוסופי, שפה מעצם מהותה דורשת שנתרגם אותה באופן מילולי. אלוהים חנן אותנו ביכולת לדבר ולתקשר אחד עם השני. הסיבה השנייה היא מקראית. כל נבואות התנ"ך אודות ישוע המשיח התגשמו באופן מילולי. לידתו של ישוע, פעילותו, מותו ותחייתו של ישוע התרחשו כולם בדיוק כפי שניבא התנ"ך. אין נבואה כלשהי שהתגשמה באופן שאינו עומד בקו אחד עם הנאמר בתנ"ך. זהו טיעון שתומך בפרוש מילולי. אם איננו משתמשים בפירוש מילולי בלימוד הכתובים, הרי שאין בידינו בסיס אובייקטיבי באמצעותו נוכל להבין את הכתובים. כל אדם יוכל לתרגם את הכתובים ככל העולה על רוחו. פירוש הכתובים יתדרדר לרמה של "מה הקטע הזה אומר לי?" במקום "הכתובים אומרים ...". למרבה הצער, בהחלט אפשר למצוא מקרים כאלה בקרב התרגומים השונים למקרא שקיימים כיום.

דוקטרינת החלוקה לעידנים גורסת שעמו של אלוהים מורכב משתי קבוצות: ישראל והקהילה (או גוף המשיח). לפי דוקטרינה זו הישועה תמיד הייתה דרך אמונה (אמונה באלוהים בימי התנ"ך; ובעידן הברית החדשה, אמונה באלוהים ובבנו). דוקטרינת החלוקה לעידנים טוענת שהקהילה לא החליפה את ישראל במסגרת תוכניתו של אלוהים ושהבטחות אלוהים לישראל בתנ"ך לא הועברו לקהילה, אלא נותרו בעינן עבור עם ישראל. תומכי דוקטרינה זו מאמינים שהבטחותיו של אלוהים לישראל בתנ"ך (ארץ, זרע וברכה) תתגשמנה באופן אולטימטיבי בימי מלכות אלף השנים שמתוארת בהתגלות כ'. הם מאמינים שממש כמו שאלוהים בימינו מתמקד בקהילה, בעתיד הוא ישוב וימקד את תשומת ליבו בישראל (אל הרומים ט'-י"א).

באופן עקרוני, דוקטרינת החלוקה לעידנים מזהה שבעה עידנים במסגרת תכנית אלוהים עבור האנושות: עידן התמימות (בראשית א' 1- ג' 7), עידן המצפון (בראשית ג' 8-ח' 22), עידן השליטה האנושית (בראשית ט' 1-י"א 32), עידן ההבטחה (בראשית י"ב 1-שמות י"ט 25), עידן המצוות (שמות כ' 1- מעשי השליחים ב' 4), עידן החסד (מעשי השליחים ב' 4-התגלות כ' 3), ומלכות אלף השנים (התגלות כ' 6-4). חלוקות אלה עניינן אינו ישועת האדם, אלא הדרך בה אלוהים מתייחס אל בני אדם. בהתבסס על דוקטרינת החלוקה לעידנים אפשר לבסס את הטענן לפיה ישוע ישוב קודם למלכות אלף השנים וייקח אליו את המאמינים בו קודם לימי הצרה הגדולה.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מהי דוקטרינת החלוקה לעידנים? האם היא מקראית?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries