settings icon
share icon
שאלה

?מהי השקפת עולם משיחית

תשובה


השקפת עולם היא התפיסה הכוללת של העולם מנקודת מבט מסוימת. השקפת עולם משיחית, היא, אם כן, תפיסה כוללת של העולם מנקודת מבט משיחית. השקפת העולם של אדם באשר הוא היא "התמונה הגדולה", צירוף הרמוני של כל האמונות והתפיסות שלו אודות העולם. זוהי דרך להבנת המציאות. השקפת העולם שלנו היא הבסיס להחלטות היומיומיות שאנחנו מקבלים על עצמנו, ולפיכך בעלת חשיבות תהומית לקיומנו.

קח למשל תפוח שמונח על השולחן. אנשים שונים יראו אותו בצורה שונה. הבוטנאי רואה את התפוח ומסווג אותו בהתאם לזן ולתוצרת. אמן רואה עצם דומם ומצייר אותו. בעל חנות רואה סחורה למכירה ומוסיף אותו לרשימת המלאי. ילד רואה ארוחה ואוכל אותו. האופן בו אנחנו רואים כל מצב נתון מושפע מהאופן בו אנחנו רואים את העולם בגדול. כל השקפת עולם, משיחית או לא משיחית, דנה לכל הפחות בשלושת השאלות הבאות:

1. מאיפה באנו? (ולמה אנחנו פה?)
2. מה לא בסדר בעולם?
3. איך נוכל לתקן אותו?

אחת מהשקפות העולם הרווחות בימינו היא הנטורליזם. לפי הנטורליזם, התשובה לשאלות שלעיל היא: 1. אנחנו התוצר של פעילות אקראית בטבע ללא מטרה אמיתית. 2. אנחנו לא מכבדים את הטבע כיאות. 3. הדרך להציל את העולם היא באמצעות אקולוגיה ושימור. השקפת העולם הנטורליסטית מולידה פילוסופיות כמו המוסריות היחסית, קיומיות (אקסיסטנציאליזם), מעשיות (פרגמאטיות) ואוטופיות.

השקפת עולם משיחית, מאידך, עונה על שלושת השאלות בהתאם לנאמר בכתבי הקודש: 1. אנחנו הבריאה של אלוהים, נוצרנו בכדי למשול בעולם ולנהל מערכת יחסים איתו (בראשית א' 28-27; ב' 15). 2. חטאנו נגד אלוהים ועקב כך כל העולם כולו נחשף לקללה (בראשית ג'). 3. אלוהים בעצמו הושיע את העולם דרך קורבן בנו, ישוע המשיח (בראשית ג' 15; לוקס י"ט 10), ויום יבוא והוא עצמו ישקם את הבריאה ויושיבה למצבה המושלם הקודם (ישעיהו ס"ה 25-17). השקפת העולם המשיחית מובילה אותנו לאמונה במוסר מוחלט, בניסים, כבוד אנושי, ובאפשרות לישועה.

חשוב לזכור שהשקפת עולם היא דבר מקיף וכוללני והיא משפיעה על כל תחום ותחום בחיינו, מכסף למוסר, מפוליטיקה ועד לאומנות. אמונה משיחית כנה ואמיתית היא יותר מאשר מצבור רעיונות שמשמש אותנו רק בקהילה. אמונה משיחית שעומדת בקו אחד עם הכתובים הינה כשלעצמה השקפת עולם. הכתובים אינם יוצרים הפרדה כלשהי בין אורח חיים "דתי" או "חילוני". החיים המשיחיים הם החיים היחידים שיש למאמין המשיחי. ישוע עצמו הצהיר שהוא "הדרך, האמת והחיים" (יוחנן י"ד 6) ובכך, הפך בעצמו להשקפת עולם.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מהי השקפת עולם משיחית?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries