settings icon
share icon
שאלה

?מהי תיאולוגיה שיטתית

תשובה


המילה "תיאולוגיה" מורכבת משתי מילים ביוונית - "תיאו - אלוהים" ו"לוגוס - מילה". תיאולוגיה אם כן היא "לימוד אודות אלוהים". כשמדברים על תיאולוגיה שיטתית, הכוונה היא לימוד שיטתי של הכתובים בחלוקה לקטגוריות ונושאים שונים. לדוגמה, ספרים רבים בכתובים מספקים בידינו מידע אודות המלאכים. אין ספר אחד בו מצוי כל המידע בנושא. התיאולוגיה השיטתית לוקחת את כל המידע אודות המלאכים מכל ספרי הכתובים, ומארגנת אותו באופן שיטתי – תורת המלאכים. זוהי תיאולוגיה שיטתית – לימוד הכתובים בהתאם לקטגוריות ונושאים ספציפיים. תיאולוגיה שיטתית היא כלי עזר חשוב שמסייע לנו להבין וללמוד את הכתובים בדרך מאורגנת.

בנוסף לתיאולוגיה שיטתית, אפשר לחלק את לימוד הכתובים בדרכים נוספות. תיאולוגיה מקראית היא לימוד של ספר מסוים (או ספרים) תוך שימת דגש על היבטים תיאולוגיים שונים והתמקדות בהם. כך לדוגמה, בשורת יוחנן מתמקדת באלוהותו של ישוע (יוחנן א' 1, 14; ח' 58; י' 30; כ' 28). תיאולוגיה היסטורית היא הלימוד של דוקטרינה ספציפית והאופן בו היא התפתחה לאורך הדורות בקרב הקהילה המשיחית. תיאולוגיה דוגמטית היא לימוד הדוקטרינות של קבוצות משיחיות מסוימות שדוגלות בדוקטרינה שיטתית, כמו למשל תיאולוגיה קלוויניסיטית או דוקטרינת החלוקה לעידנים. תיאולוגיה מודרנית היא הלימוד של הדוקטרינות שהתפתחו או הפכו מרכזיות בתקופה האחרונה. לא משנה באיזו שיטה תיאולוגית נבחר ללמוד את הכתובים, מה שחשוב הוא שנקדיש זמן ללימוד שלהם.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מהי תיאולוגיה שיטתית?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries