settings icon
share icon
שאלה

האדם מורכב משניים או שלושה חלקים? אנחנו מורכבים מגוף, נפש ורוח או מגוף, ונפש-רוח?

תשובה


בבראשית א' 27-26 אנחנו קוראים: "ויאמר אלוהים: נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים, ובעוף השמים, ובבהמה, ובכל הארץ, ובכל הרמש הרומש על הארץ. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם".

לפי הנאמר בפסוקים אלה, הרי שיש דבר מה ייחודי ומיוחד באנושות לעומת כל יתר הבריאה. כוונתו של אלוהים הייתה שבני האדם יהיו בקשר הדוק איתו, במערכת יחסים קרובה ואינטימית. אי לכך, אלוהים ברא אותנו מבחינה גשמית ומבחינה רוחנית. האספקטים הגשמיים הם ברורים: גופנו הפיזי, אברי הגוף הפנימיים שלנו וכדומה. היבטים פיזיים אלה מתקיימים כל זמן שהאדם חי. האספקטים הרוחניים כוללים את נפש האדם, הרוח, האינטלקט, הרצון, המצפון וכיו"ב. אפיונים אלה ממשיכים להתקיים גם לאחר מותו הפיזי של האדם.

כל בני האדם מחזיקים במאפיינים הגשמיים והרוחניים יחדיו מעצם קיומם. ברור שלכל בני האדם יש גוף שמכיל בשר, דם, עצמות, איברים ותאים. הויכוח, עם זאת, מתעורר בדרך כלל כשזה מגיע למאפיינים המופשטים של בני האדם. מה אומרים על כך כתבי הקודש? בבראשית ב' 7 נאמר שהאדם נברא כנפש חיה. בבמדבר ט"ז 22 אנחנו קוראים: "ויפלו על פניהם ויאמרו: 'אל, אלוהי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא ועל העדה תקצוף?' " לפי פסוק זה אלוהים הוא "אלוהי הרוחות שנמצאות בכל בני האדם". במשלי ד' 23 נאמר "מכל משמר נצור לבך כי ממנו תוצאות חיים". במילים אחרות, הלב הוא המקום המרכזי ממנו נובעים הרצונות והרגשות של בני האדם. במעשי השליחים כ"ג 1 אנחנו קוראים: " הביט שאול בסנהדרין ואמר: 'אנשים אחים, אני במצפון נקי לגמרי (בלב טהור ותמים) התהלכתי לפני האלוהים עד היום הזה' ". ובאגרת אל הרומים י"ב 2-1: " ובכן, אחי, בגלל רחמי אלוהים אני מבקש מכם שתמסרו את גופכם קורבן חי, קדוש ורצוי לאלוהים; כך תעבדוהו עבודה שבלב. ואל תדמו לעולם הזה, כי אם השתנו על-ידי התחדשות הדעת כדי שתבחינו מהו רצון אלוהים, מהו הטוב והרצוי והמושלם בעיניו". פסוקים אלה מעידים כולם על ההיבטים השונים של החלק הרוחני באנושות, ועל כך שכל בני האדם חולקים תכונות רוחניות אלה. רשימה זו של אזכורים רק מגרדת את פני השטח.

בעוד דיונים רבים בנוגע לאספקט הרוחני בהווייה האנושית מתמקים בנפש וברוח, הרי שהכתובים עומדים על היבטים נוספים. איכשהו, האספקטים האמורים (נפש, רוח, לב, מצפון ומחשבה) קשורים זה לזה ביחס הדדי. נפש ורוח האדם, הן ללא כל ספק ההיבטים הרוחניים העיקריים בקרב האנושות. עם זאת נכללים בהן גם אספקטים אחרים. אז, האנושיות מתפצלת לשניים (גוף/ נפש-רוח - דיכוטומיה) או לשלושה (גוף/ נפש/ רוח - טריכוטומיה)? ישנם טיעונים מתקבלים על הדעת שתומכים בשתי הדעות המובאות. פסוק המפתח שמספק בידינו מענה לשאלה זו נמצא באל העברים ד' 12, "שהרי דבר האלוהים חי ופועל, וחד הוא מחרב פיפיות וחודר עד להבדיל בין נפש לרוח ובין פרקים למח העצמות, ובוחן מחשבות הלב וכוונותיו". שתי מסקנות עולות מן הנאמר בפסוק. 1) ניתן להפריד בין הנפש לבין הרוח. 2) דבר אלוהים הוא היחיד שבכוחו להפריד בין הנפש לבין הרוח. כבני אדם אנחנו יכולים להיות סמוכים ובטוחים שיש לנו גוף, נפש, רוח ואף יתרה מכך! כך או אחרת, במקום להתרכז בהיבטים האלה, עדיף שנתרכז בבורא, ונודה לו "על כי נוראות נפליתי" (תהילים קי"ט 14).

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

האדם מורכב משניים או שלושה חלקים? אנחנו מורכבים מגוף, נפש ורוח או מגוף, ונפש-רוח?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries