settings icon
share icon
שאלה

?מהו המוצא של הגזעים השונים

תשובה


הכתובים לא מסבירים במפורש מהו מוצאם של "הגזעים" או מה הגורם לקיומם של צבעי העור השונים של בני האדם. במציאות, קיים רק גזע אחד – גזע האנושות. בתוך גזע האנושות ישנו מגוון נרחב של צבעי עור ומאפיינים פיזיים שונים. יש שמשערים שכשאלוהים בלל את שפות האדם במגדל בבל (בראשית י"א 9-1), הוא כונן גם את המגוון הגזעי. יכול להיות שאלוהים טבע שינויים גנטיים באנושות על מנת לעזור לאנשים לשרוד באזורים שונים; כך לדוגמה, תושבי אפריקה "מצויידים" במטען גנטי שמאפשר להם לשרוד את החום הגדול ביבשת בה הם חיים. לפי השקפה זו, אלוהים בלל את לשונות האדם וגרם לבני האדם להיות מובדלים מבחינת השפות שדיברו, בהמשך לכך הוא יצר את ההבדלים הגזעיים הגנטיים השונים בהתאם לאזורים הגיאוגרפיים בהם התיישבו הקבוצות הגזעיות השונות. למרות שהשערה זו בהחלט מתקבלת על הדעת, הרי שאין לה בסיס מקראי מפורש. הכתובים אינם מזכירים את הגזעים וצבעי העור של האנושות בהקשר למגדל בבל.

ההסבר הטוב ביותר הוא שאדם וחווה היו בעלי גנים שיכלו להוליד צאצאים שחורים, חומים ולבנים (וכל מה שבניהם). זה דומה לזוגות מעורבים שילדיהם שונים לגמרי בצבע עורם אחד מהשני. אלוהים רצה שבריאתו תהיה מגוונת בהופעתה, ולכן זה אך הגיוני שהוא העניק לאדם ולחווה את האפשרות להביא לעולם ילדים בצבעי עור שונים. מאוחר יותר, השורדים היחידים את המבול היו נוח ואשתו, יחד עם שלושת בניהם ונשותיהם. שמונה אנשים (בראשית ז' 23). יכול בהחלט להיות שנשותיהם של שם, חם או יפת היו בנות ל"גזע" שונה, או בעלות צבע עור שונה. יכול בהחלט גם להיות שאשתו של נוח הייתה מגזע שונה מזה של נוח. אולי כל השמונה היו מגזעים מעורבים ובעלי צבעי עור שונים זה מזה, ולפיכך בעלי גנים שאפשרו להם להביא לעולם ילדים בעלי צבע עור שונה זה מזה. יהיה ההסבר אשר יהיה, הנקודה החשובה ביותר שיש לעמוד עליה במסגרת זו היא שכולנו מאותו הגזע, כולנו נבראנו בידי אותו אלוהים ולאותה המטרה.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מהו המוצא של הגזעים השונים?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries