settings icon
share icon
שאלה

?מה ההבדל בין נפשו ורוחו של האדם

תשובה


מה ההבדל בין נפש לרוח? המילה "רוח", מתייחסת רק להיבט הרוחני של האדם. לבני האדם יש רוח, אך הם אינם רוח. בכתובים רק המאמינים, אלה שרוח הקודש שוכן בקרבם, נחשבים למי ש"חיים רוחנית" (הראשונה אל הקורינתים ב' 11; אל העברים ד' 12; יעקב ב' 26). אלה שאינם מאמינים נחשבים "למתים רוחנית" (אל האפסים ב' 5-1; אל הקולוסים ב' 13). באיגרותיו של שאול "הרוח" מהווה ציר חשוב בחייו של המאמין (הראשונה אל הקורינתים ב' 14; ג' 1; ט"ו 45; אל האפסים א' 3; ה' 19; אל הקולוסים א' 9; ג' 16). הרוח היא אלמנט בקרב האדם שמאפשר לו לנהל מערכת יחסים אינטימית עם אלוהים. במילה "רוח", אם כן, הכוונה היא לחלק הרוחני באדם שכולל את נפש האדם.

המילה "נפש" מתייחסת לא רק לחלק הרוחני של האדם אלא גם לחלק הגשמי. המשמעות הבסיסית ביותר של המילה "נפש" היא למעשה "חיים". מעבר למשמעות הבסיסית הזו של המילה, כתבי הקודש מדברים על נפש האדם בהקשרים רבים ומגוונים. כמו למשל הנטייה של האדם לחטוא (לוקס י"ב 26). האנושות באופן טבעי מלאה רוע, וכתוצאה מכך הנפשות שלנו נגועות בנגע הרוע. עם מותו של אדם, מגיע היבט החיים של נפשו אל קיצו, מטבע הדברים (בראשית ל"ה 18; ירמיהו ט"ו 2). הנפש, בדומה לרוח, היא המרכז בו מתרחשות חוויות ונסיונות רוחניות ורגשיות רבות (איוב ל' 25; תהילים מ"ג 5; ירמיהו י"ג 17). המילה נפש, אם כן, יכולה להתייחס לאדם בכללותו, בין אם בחייו, או לאחר מותו.

הנפש והרוח קשורות זו לזו (עברים ד' 12). הנפש היא המהות והתמצית של האדם; היא מי ומה שאנחנו. הרוח, לעומת זאת, היא ההיבט של האנושות שמחבר אותנו לאלוהים.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מה ההבדל בין נפש ורוח האדם?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries