settings icon
share icon
שאלה

?מדוע אנשים בספר בראשית האריכו ימים

תשובה


השאלה מדוע בפרקים הראשונים של ספר בראשית האריכו האנשים ימים היא בגדר תעלומה. חוקרים ומדענים רבים העלו תאוריות והשערות רבות ושונות לאורך הדורות בנסיון למצוא מענה לשאלה זו. בבראשית ה' אנחנו מוצאים את אילן היוחסין של אדם – השושלת מתוכה בסופו של דבר קם המשיח. יש שטוענים שאלוהים ברך את השושלת הזו בחיים ארוכים במיוחד תודות לציותם ובחירתם לחיות חיי חסידות שפארו את שמו. בעוד שזהו הסבר אפשרי, בשום מקום הכתובים אינם מגבילים את אריכות ימיהם של אלה שאינם מוזכרים בבראשית ה'. מעבר לכך, פרט לחנוך, הפרק לא מזהה אף אחד מהאנשים המוזכרים כאדם חסוד במיוחד. כנראה שבאותה תקופה כולם חיו מאות שנים. וככל הנראה מספר גורמים תרמו לכך.

בבראשית א' 7-6 מוזכרים המים ש"מעל הרקיע". בעת הבריאה, מעין חופה של מים הקיפה את הארץ. מים אלה שהקיפו את הארץ יצרו כנראה את "אפקט החממה" שעטף את הארץ כולה, ובכך מנעו את חדירת הקרינה שמכה כעת את הארץ. כתוצאה מכך נוצרו תנאים אידיאלים עלי אדמות. הסבר זה נראה הגיוני במיוחד כשאנחנו רואים שתוחלת החיים החלה להתכווץ לאחר המבול. בראשית ז' 11 מעיד כנראה על כך שבעת המבול חופת המים נשפכה על הארץ ובכך נסתם הגולל על תנאי החיים האידיאליים. השווה בין הגילאים המתוארים לפני המבול (בראשית ה' 32-1) לאלה שלאחריו (בראשית י"א 32-10).

גורם נוסף שיש לתת עליו את הדעת הוא שבקרב הדורות הראשונים לאחר הבריאה, הקוד הגנטי האנושי טרם פיתח פגמים שונים. אדם וחווה נבראו מושלמים. ככל הנראה הם ציודו בבריאתם עם נוגדנים למחלות ומגפות. הצאצאים שלהם ירשו בוודאי את היתרונות אלה, למרות שאולי במידה פחותה יותר. במשך הזמן, כתוצאה מחטאו של האדם, הקוד הגנטי הפך להיות יותר ויותר פגום ובני האדם הפכו חשופים יותר למוות ומחלות, מה שהשפיע באופן ניכר על הפחתת תוחלת החיים.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מדוע האנשים בספר בראשית האריכו ימים?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries