?מהו כס המשפט של המשיח


שאלה: מהו כס המשפט של המשיח?

תשובה:
באגרת אל הרומים י"ד 12-10 נאמר, "ומדוע אתה חורץ משפט על אחיך? מדוע אתה בז לאחיך? הרי כולנו נעמד לפני כס המשפט של אלוהים; הלא כתוב: 'חי אני, נאום ה', כי לי תכרע כל ברך וכל לשון תודה לאלוהים'. ובכן, כל אחד מאתנו יתן דין וחשבון על עצמו לפני אלוהים". ובאגרת השנייה אל הקורינתים ה' 10 נאמר בדומה, "כי כולנו חייבים להראות לפני כס המשפט של המשיח, למען יקבל כל אחד כפי המעשים שעשה בעת היותו בגוף, אם טוב ואם רע". בשני הקטעים שלעיל, ברור שמדובר במאמינים, לא באלה שאינם מאמינים. כס המשפט של המשיח, אם כן, נועד עבור מאמינים שיאלצו לתת דין וחשבון על חייהם במשיח. כס המשפט של המשיח לא נועד לקבוע אם אדם נושע, אם לאו; עובדה זו נקבעה באמצעות הקורבן שהקריב ישוע בעבורנו (הראשונה ליוחנן ב' 2), ואמונתנו בו (יוחנן ג' 16). כל חטאינו נסלחו ולעולם לא נואשם בחטאים אלה (אל הרומים ח' 1). אנחנו לא צריכים לראות בכס המשפט של המשיח את משפטו של אלוהים על חטאינו, אלא דווקא את התגמול שאלוהים יעניק לנו על חיינו. כן, אנחנו בהחלט נצטרך לתת דין וחשבון על חיינו ועל מעשינו. מן הסתם, חלק מזה יהיה מענה על חטאים שביצענו. אבל זו לא תהיה המטרה העקרית לשמה נעמוד לפני כס המשפט של המשיח.

לפני כס המשפט של המשיח, המאמינים יתוגמלו בהתאם לדרך בה שרתו את המשיח בנאמנות וחיו את חייהם לכבודו ותפארתו של אלוהים (הראשונה אל הקורינתים ט' 27-4; השנייה לטימותיאוס ב' 5). ככל הנראה נשפט על דברים כמו האופן בו צייתנו לשליחות הגדולה להכריז את הבשורה (מתי כ"ח 20-18), האופן בו גברנו על החטא בחיינו (אל הרומים ו' 4-1), השליטה שהפעלנו על לשוננו (יעקב ג' 9-1), וכיו"ב. כתבי הקודש מדברים על המאמינים שזוכים בכתרים כגמול שמבוסס על שרותם הנאמן למשיח (השנייה אל טימותיאוס ב' 5; ד' 8; הראשונה לפטרוס ה' 4; התגלות ב' 10). לפי יעקב א' 12, כך עלינו לחשוב על כס המשפט של המשיח: "אשרי האיש המחזיק מעמד בנסיון, כי לאחר עמדו בנסיון יקבל את עטרת החיים אשר הבטיח האדון לאוהביו".

English
חזור לעמוד הבית בעברית
מהו כס המשפט של המשיח?

גלה כיצד ...

לבלות את הנצח עם אלוהיםלקבל סליחה מאלוהים