?מה קורה לאחר המוות


שאלה: מה קורה לאחר המוות?

תשובה:
השאלה על מה שקורה לאחר מותו של אדם יכולה להיות מבלבלת. הכתובים אינם אומרים בברור מתי מגיע אדם ליעדו הסופי. לפי הכתובים, רגע לאחר המוות, אם אדם מאמין בישוע וקיבל אותו לחייו כאדון ומושיע, הוא נלקח לגן העדן, ואם לאו, לגהינום. עבור המאמין המשיחי, משמעות המוות היא להיות מחוץ לגוף ובנוכחות האדון (השנייה אל הקורניתים ה' 6-8; אל הפיליפים א' 23). מאידך, דינם של אלה שאינם מאמינים הוא עונש נצחי בגהינום (לוקס ט"ז 22-23).

כאן אפשר להתבלבל ממה שקורה לאחר מותו של אדם. בהתגלות כ' 11-15 נאמר שכל מי שנמצאים בגהינום יושלכו לאגם האש. בפרקים כ"א-כ"ב בספר התגלות מתוארים שמים חדשים וארץ חדשה. נראה לפיכך שעד לרגע התחייה הסופית, לאחר מותו נמצא אדם בגן עדן או גהינום "זמניים". ייעודו הסופי של אדם לא ישתנה, אבל המיקום המדויק של אותו ייעוד הוא אחר. בנקודה כלשהי לאחר מותם, המאמינים המשיחיים ישלחו לשמים וארץ חדשים (התגלות כ"א 1), ובנקודה מסוימת לאחר מותם אלה שאינם מאמינים ישלחו לאגם האש (התגלות כ' 11-15). זה יהיה הייעוד האחרון והסופי לכל בני האדם – תוך התבססות מחולטת על החלטתו של האדם בחייו אם לבטוח בישוע בלבד לישועתו ולסליחת חטאיו.

English
חזור לעמוד הבית בעברית
מה קורה לאחר המוות?

גלה כיצד ...

לבלות את הנצח עם אלוהיםלקבל סליחה מאלוהים