settings icon
share icon
שאלה

?מהם השמים החדשים והארץ החדשה

תשובה


לאנשים רבים יש תפיסה מוטעית באשר למהות האמיתית של השמים. בפרקים כ"א-כ"ב בספר התגלות נפרשת לעינינו תמונה מפורטת של השמים החדשים והארץ החדשה. בקץ העיתים, השמים והארץ הנוכחיים יעברו ויוחלפו בשמים וארץ חדשים. מקום השכינה הנצחי של המאמינים בישוע יהיה בארץ החדשה. הארץ החדשה היא "השמים", או "גן העדן" בהם נבלה את הנצח שלנו. זוהי הארץ החדשה בה תשכון ירושלים החדשה, העיר הנצחית. בארץ החדשה יהיו שערי פנינים ורחובות זהב.

השמים והארץ החדשים הם מקומות פיזיים בהם נשכון בגופנו המפואר (ראה הראשונה אל הקורינתים ט"ו 58-35). הרעיון של שמים שמקומם "בעננים" לא מבוסס על כתבי הקודש. הרעיון לפיו נהיה "נשמות שירחפו בשמים" גם הוא אינו מבוסס על הנאמר בכתובים. השמים בהם ישכנו המאמינים יהיו עולם חדש ומושלם. השמים והארץ החדשים יהיו נטולים כל חטא, רוע, מחלות, סבל ומוות. סביר שהם יהיו דומים במראם לכדור הארץ כפי שאנחנו מכירים אותו היום, או שיהיו אולי בריאה מחודשת של העולם – אך לא יהיו בהם כל קללה וחטא.

מה לגבי השמים החדשים? חשוב לזכור שבחשיבה המקראית, המילה "שמים" מתייחסת לרקיע ולחלל חיצוני, כמו גם למלכות בה שוכן אלוהים. אם כך, כשאנחנו קוראים בהתגלות כ"א על השמים החדשים, סביר להניח שהכוונה לומר שהעולם כולו יחודש – ארץ חדשה, שמים חדשים, חלל חיצון חדש. נראה כי "השמים" של אלוהים יבראו גם הם מחדש, כדי לספק "התחלה רעננה" בין אם פיזית או רוחנית. האם תהיה לנו זכות כניסה לשמים החדשים בנצח? ייתכן... אבל זו שאלה שנצטרך לחכות כדי לקבל עליה מענה! עד אז עלינו פשוט להניח לדבר אלוהים לעצב את ההבנה שלנו בכל הקשור לשמים!

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מהם השמים החדשים והארץ החדשה?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries