settings icon
share icon
שאלה

?כשנהיה בשמים, נוכל להביט למטה ולראות את אלה שעדיין מהלכים עלי אדמות

תשובה


באגרת אל העברים י"ב 1 נאמר: " לכן גם אנחנו, אשר ענן עדים כזה אופף אותנו..." יש שמפרשים את משמעות הביטוי "ענן עדים" כהתייחסות למאמינים שנפטרו ועכשיו מביטה אלינו למטה מהשמים. אבל פרוש שכזה הוא מוטעה. בפרק הקודם באגרת אל העברים מוזכרים אנשים רבים שאלוהים מהלל ומשבח אותם על אמונתם. אנשים אלה הם "ענן העדים". העדות שלהם באה לידי ביטוי לא בכך שהם מביטים עלינו מלמעלה, אלא מעצם היותם לנו לאות ודוגמה. הם העדים שמעידים על ישוע, אלוהים והאמת. בהמשך הפסוק נאמר, "... נסירה נא כל מעמסה וגם את החטא הלוכד על נקלה, ובסבלנות נרוצה את המרוץ הערוך לפנינו".

בכתבי הקודש לא נאמר מפורשות אם מאמינים שעברו מן העולם יוכלו להביט למטה עלינו. סביר להניח, עם זאת, שהתשובה לכך היא לא. מדוע? מכיוון שאם אנשים לאחר מותם יוכלו להביט אל עבר המאמינים שעודם מתהלכים עלי אדמות אזי, 1) הם יוכלו לראות אותנו חוטאים. 2) הם יוכלו לראות אותנו גורמים צער לזולת. 3) הקדושים שנמצאים בשמים יהיו עסוקים בלהלל את אלוהים ולהנות מהדר השמים וסביר להניח שלא יהיו מעוניינים במה שקורה עלי אדמות. די בכך שהם יהיו משוחררים מעול החטא ויהלכו בנוכחותו של אלוהים כדי למלא אותם בשמחה תמידית. למרות שבהחלט יתכן שאלוהים יניח למאמינים שנמצאים בשמים להביט אל עבר אלה שהם אוהבים, הרי שכתבי הקודש אינם מספקים לנו סיבה להאמין שזה אכן יקרה.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

כשנהיה בשמים, נוכל להביט למטה ולראות את אלה שעדיין מהלכים עלי אדמות?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries