?מהו כיסא המשפט הלבן והגדול


שאלה: מהו המשפט לפני הכסא הלבן והגדול?

תשובה:
המשפט שיערך לפני הכסא הלבן והגדול מתואר בהתגלות כ' 15-11. זהו המשפט הסופי שיערך לפני שכל מי שלא בחרו למסור את ליבם לישוע יושלכו אל אגם האש (מקום העונש הנצחי שידוע גם כגהינום). לפי פסוקים 15-7 אנחנו יודעים שמשפט זה יתקיים אחרי מלכות אלף השנים ולאחר שהשטן, החיה, ונביא השקר יושלכו לאגם האש (פסוקים 10-7). הספרים שיפתחו (פס' 12) מכילים רשומות על מעשיו של כל אדם ואדם, בין אם הם טובים או רעים. אלוהים יודע כל דבר שנאמר, נעשה, או אפילו עלה במחשבתו של אדם, והוא יגמול או יעניש כל אחד בהתאם (תהילים כ"ח 4; ס"ב 12; אל הרומים ב' 6; התגלות ב' 23; י"ח 6; התגלות כ"ב 12).

ישנו ספר נוסף שיפתחגם הוא – "ספר החיים" (התגלות כ' 12). ספר זה הוא שיקבע אם אדם יירש חיי נצח עם אלוהים או יענש בעונש נצחי ויושלך לאגם האש. למרות שהמאמינים אחראים למעשיהם, דרך ישוע שמותיהם נכתבו ב "ספר החיים מעת היווסד תבל" ( התגלות י"ז 8). במשפט זה ישוע ישפוט את המתים"על פי הדברים הכתובים בספרים, לפי מעשיהם" (התגלות כ' 12) "ומי שלא נמצא כתוב בספר החיים, הושלך אל אגם האש" (פס' 15).

כל אדם, מאמין או לא, יעמוד בסופו של דבר למשפט. זוהי עובדה שהכתובים מאשרים חזור ואשר. בבוא היום כל אדם יעמוד לפני המשיח ויישפט על פי מעשיו. למרות שברור שהמשפט שיערך לפני הכסא הלבן הגדול הוא המשפט הסופי והאחרון, הרי שקיימת חוסר הסכמה בקרב המאמינים באשר להתייחסות הראויה למשפטים אחרים שמתוארים בכתובים ובאשר לשאלה מי בדיוק יעמוד למשפט לפני הכסא הלבן.

רבים מאמינים שהכתובים מעידים על שלושה סוגי משפט שעתידים לבוא. המשפט הראשון הוא משפט ההפרדה בין "הכבשים והעזים" או "משפט הגויים" שמתואר במתי כ"ה 36-31. הם מאמינים שמשפט זה יתקיים לאחר תקופת הצרה הגדולה, אך לפני מלכות אלף השנים ובו יקבע מי יכנס למלכות אלף השנים. המשפט השני הוא המשפט על מעשי המאמינים בישוע, שמכונה גם "כס המשפט של המשיח" (השנייה אל הקורינתים ה' 10). בעקבות משפט זה המאמינים יקבלו דרגות גמול בהתאם למעשיהם או שרותם לאדון. המשפט השלישי הוא "משפט הכס הלבן והגדול" שיערך לאחר תקופת אלף השנים (התגלות כ' 15-11). במשפט זה יעמדו למשפט כל מי שאינם מאמינים וישפטו בהתאם למעשיהם. גזר דינם יהיה עונש נצחי באגם האש.

אחרים מאמינים שכל שלושת המשפטים המוזכרים מדברים למעשה על אותו משפט סופי, ולא על שלושה משפטים נפרדים. במילים אחרות, אלה שמחזיקים בהשקפה זו מאמינים שבמהלך "משפט הכס הלבן והגדול" גם המאמינים וגם אלה שאינם מאמינים יעמדו למשפט. אלה ששמם ימצא "בספר החיים" ישפטו על פי מעשיהם במטרה לקבוע אם יקבלו גמול, אם לאו; ואלה ששמותיהם אינם מופיעים "בספר החיים" ישפטו על פי מעשיהם בכדי לקבוע את דרגת העונש שיהיה מנת חלקם באגם האש. לפי המחזיקים בהשקפה זו, מתי כ"ה 46-31 הוא פשוט תיאור נוסף של מה שיקרה במהלך המשפט שיערך לפני הכסא הלבן הגדול המתואר בהתגלות כ' 15-11. "הכבשים" (המאמינים) יזכו לחיי נצח בעוד "העזים" (הלא מאמינים) יושלכו "לעונש עולם" (מתי כ"ה 46).

ללא קשר להשקפתך בנושא, חשוב שתשים לב לעובדות הבאות. 1) ישוע המשיח יהיה השופט. 2) כל מי שאינם מאמינים ישפטו על ידי המשיח, ויענשו בהתאם למעשיהם. כתבי הקודש עומדים בברור על כך שאלה שאינם מאמינים יצברו להם "זעם ליום זעם, ביום שיתגלה משפט הצדק של אלוהים" (אל הרומים ב' 5), כמו גם על כך שאלוהים "ישלם לאיש כמעשהו" (אל הרומים ב' 6). 3) המשיח ישפוט גם את המאמינים, אך מכיוון שחסדו של ישוע נזקף לזכותם ושמותיהם נכתבו ”בספר החיים", הם יתוגמלו בהתאם למעשים שעשו, ולא יענשו. באגרת אל הרומים י"ד 12-10 נאמר בברור ש"כולנו נעמוד לפני כס המשפט של אלוהים", וש"כל אחד מאתנו יתן דין וחשבון על עצמו לפני אלוהים".

כתבי הקודש עומדים בברור על כך שכל אדם באשר הוא, מאמין או לא, יעמוד בבוא היום למשפט לפני ישוע. החדשות הטובות עבור המאמין הן שמשפטנו לא יקבע אם נושלך לאגם האש, שכן עתידנו נקבע כבר כשהאמנו בבשורה והפכנו "לילדי אלוהים". כששמנו בו את מבטחנו, הוסרו חטאינו ואת מקומם ממלא עכשיו חסדו. עם זאת, למרות שישועתנו מובטחת במשיח, עדיין ניתן דין וחשבון על מעשינו בפני אלוהים (אל הרומים י"ד 12), ולכן עלינו לשאוף לעשות את מעשינו ולחיות את חיינו לכבודו של אלוהים (הראשונה אל הקורינתים י' 31).

English
חזור לעמוד הבית בעברית
מהו המשפט לפני הכסא הלבן והגדול?

גלה כיצד ...

לבלות את הנצח עם אלוהיםלקבל סליחה מאלוהים