settings icon
share icon

Tambayoyi mafiya da akan yi su sau da dama

Mene ne ke faruwa bayan mutuwa?

Ko Littafi Mai Tsarki ta koyar da tsarewa ta har abada?

An ceta gaba ɗaya, an ceta koyaushe?

Mece ce ra’ayin kirista na mutum ya kashe kansa? Mene ne Littafi Mai Tsarki ke fadi game da mutum ya kashe kansa?

Mece ce Littafi Mai Tsarki ta faɗa game da da auren wata kablia?

Ya kamata mataye suyi hidima a matsayin fastoci/masu wa’azi? Mene ne Littafi Mai Tsarki ke fadi game da mataye cikin ma’aikatar bishara?

Mene ne Littafi Mai Tsarki tana fadi game da shan barasa/giya? Ya zama zunubi ne ga Kirista ya sha barasa/giya?

Mene ne muhimmancin baftismar Kirista?

Mene ne Littafi Mai Tsarki ke faɗi game da Kirista da cire zakka?

Mene ne Littafi Mai Tsarki ke faɗi game da mutuwar aure da sake yin aure?

Mene ne Littafi Mai Tsarki ke faɗi game da caca? Ko caca zunubi ne?

Mene ne Littafi Mai Tsarki ke faɗi game da jima’i kafin aure/kafin aure ayi jima’i?

Mene ne Littafi Mai Tsarki ke koyar game da Triniti?

Mene ne baiwar magana cikin harsuna?

Ina ne Yesu yake na kwana uku tsakanin mutuwarsa da tashinsa daga matattu?

Mene ne Littafi Mai Tsarki ke faɗi game da dinosaurs? Akwai dinosaurs cikin Littafi Mai Tsarki?

Mene ne Littafi Mai Tsarki ke faɗi game da jarfa/ hujin jiki?

Ko dabbobin gida/dabbobi zasu je sama? Ko dabbobin gida/dabbobi suna da kurwa?

Wace ce matar Kayinu? Ko matar Kayinu ƴar’uwarsa ce?

Mece ce Littafi Mai Tsarki ta ce game da luwaɗi?

Tada marmarin jima’i- ya zama zunubi ne bisa ga Littafi Mai Tsarki?Koma zuwa shafin gida na Hausa

Tambayoyi mafiya da akan yi su sau da dama
© Copyright Got Questions Ministries