Հարցեր Աստուծոյ մասին


Աստուած գոյութիւն ունի՞:

Որո՞նք են Աստուծոյ յատկանիշները: Ինչպիսի՞ն է Աստուած:

Աստուած իրակա՞ն է: Ինչպէ՞ս կարող եմ վստահ լինել, որ Աստուած իրապէս գոյութիւն ունի:

Ի՞նչ է սովորեցնում Աստուածաշունչը Երրոդութեան վերաբերեալ:

Աստուած ինչո՞ւ է թոյլ տալիս, որ վատ բաներ լինեն լաւ մարդկանց:

Աստուա՞ծ է ստեղծել չարը:

Ինչո՞ւ Աստուած այնքան տարբեր է Հին եւ Նոր Կտակարաններում:

Ի՞նչ է նշանակում՝ Աստուած սէր է։

Աստուած տակաւին խօսո՞ւմ է այսօր:

Ո՞վ է ստեղծել Աստծուն: Որտեղի՞ց է ծագել Աստուած:


Վերադառնալ հայերէն սկզբնաէջ
Հարցեր Աստուծոյ մասին