Oxirgi vaqtlar haqida savollar


Oxirgi zamon bashoratiga ko'ra nima sodir bo'ladi?

Oxirgi zamonning qanday belgilari bor?

Jamoatning osmonga ko'tarilishi nima?

Qayg'udagi osmonga ko'tarilish qachon yuz beradi?

Qayg'u nima? Qayg'uning yetti yil davom etishi haqida qayerdan bilamiz?

Iso Masihning ikkinchi kelishi nima?

Ming yillik Shohlik nima va uni to'liq tushunish kerakmi?


O’zbek tilidagi saxifaga qaytish

Oxirgi vaqtlar haqida savollar