settings icon
share icon
Savol

Qayg'u nima? Qayg'uning yetti yil davom etishi haqida qayerdan bilamiz?

Javob


Qayg'u — bu kelgusi yetti yillik davrdir, chunki Xudo Isroil ustidan O'zining intizomini tugatishi va imonsiz dunyo ustidan O'z hukmini tugatishidir. Isoga va Rabbiy Isoning ishlariga ishonganlarning barchasidan tashkil topgan jamoat, ularni gunoh azobidan qutqarish uchun, qayg'u paytida mavjud bo'lmaydilar. Osmonga olib ketiluvchi deb nomlanuvchi jamoat, yer yuzidan olinadi (1 Salonikaliklarga 4:13-18; 1 Korinfliklarga 15:51-53). Jamoat kelajakda keladigan g'azabdan qutqariladi (1 Salonikaliklarga 5: 9). Muqaddas Kitobning davomida, qayg'u Rabbimiz kuni kabi boshqa nomlar bilan ham ataladi (Ishayo 2:12; 13:6-9; Yo'el 1:15; 2:1-31; 3:14; 1 Salonikaliklarga 5:2); falokat yoki qayg'u (Qonunlar 4:30; Zafaniyo 1:1); yetti yillik davrning ikkinchi yarmiga tegishli bo'lgan qayg'u (Matto 24:21); tabiiy ofat vaqti yoki kuni (Doniyor 12:1; Sofoniya 1:15); Yoqubning qayg'u vaqti (Yeremiyo 30:7).

Doniyor 9:24-27 tushunchasiga ko'ra, qayg'uning vaqti va maqsadini tushunish juda ham muhimdir. Ushbu parcha sizning xalqingizga "qarshi e'lon qilingan 70 hafta haqida gapiradi. "Doniyorning xalqi yahudiylar, Isroil xalqi va Doniyor 9:24 da Xudo bergan "Isyonni bartaraf etish, qabihlikka chek qo'yish, gunohni poklash hamda abadiy adolat o'rnatish uchun Xudo sening xalqing va muqaddas shahring uchun yetmish karra yetti yil belgiladi. Shunda vahiy va karomatlar amalga oshadi, muqaddas Ma'bad esa tabarruk qilinadi" deb vaqt davri haqida gapiradi. Xudo "yetmish yetti" ning barchasini bajarishini e'lon qilyapdi. Bu 70 karra etti yil yoki 490 yil. (Ba'zi tarjimalarda 70 hafta bir yilga to'g'ri keladi.) Buni, Doniyor kitobining boshqa yana bir qism tasdiqlaydi. Doniyor 9:25-26 oyatlarida Masihning Quddusni tiklash haqidagi farmondan boshlab, Masih "yetti kara yetti va oltimish ikki karra yetti" (jami 69) dan keyinroq yo'q qilinadi. Boshqacha qilib aytganda, Quddusni tiklash to'g'risidagi farmondan so'ng 69 karra yetmis yildan (483 yil) keyin Masih o'ldiriladi. Muqaddas Kitob tarixchilari, Isoni xochga mixlashga Quddusni qayta tiklanish haqidagi farmon qabul qilingandan keyin 483 yil o'tganini tasdiqlashadi. Masihiy olimlarning ko'pchiligi, o'z eskatologiyaga (kelajakdagi narsalar / voqealar) qarashlariga qaramasdan, Doniyorning 70 karra yetti haqidagi tushunchasiga egadir. Masihning o'ldirilish muddati tugashidan Quddusni qayta tiklash haqidagi farmon qabul qilingandan buyon 483 yil o'tdi, shuning uchun Doniyor 9:24ga binoan amalga oshishi kerak bo'lgan yetti yillik davr qoladi: "Isyonni bartaraf etish, qabihlikka chek qo'yish, gunohni poklash hamda abadiy adolat o'rnatish uchun Xudo sening xalqing va muqaddas shahring uchun yetmish karra yetti yil belgiladi. Shunda vahiy va karomatlar amalga oshadi, muqaddas Ma'bad esa tabarruk qilinadi." Bu oxirgi yetti yillik davr qayg'u davri deb nomlanadi—bu Xudo Isroilni gunohi uchun hukm qilishni tugatgan vaqtdir. Doniyor 9:27 da yetti yillik qayg'u davrining bir nechta voqealarini beradi: "O'sha hukmdor ko'p xalqlar bilan bir karra yetti yilga [87] kuchli bir bitim tuzadi. O'sha vaqtning yarmi o'tgach, qurbonlik va nazrlarga chek qo'yib, Ma'badda makruh bir narsa o'rnatadi. Bu narsa ko'p harom– xarish ishlarga sabab bo'ladi. Bu ahvol Xudo belgilagan kungacha davom etadi. O'sha kuni shahar bilan Ma'badni vayron qilgan hukmdorning kuni bitadi." Ushbu oyatda tilga olingan kishi, Iso aytgan "makruh narsa" deb nomlagan (Matto 24:15) va Vahiy 13 da "hayvon" deb nomlangan odam. Doniyor 9:27da aytilishicha, hayvon yetti yil davomida ahd tuzadi, ammo bu haftaning o'rtalarida (uch yarim yildan so'ng) u qurbonlikni bekor qilib, ahdni buzadi. Vahiy 13 da aytilganidek, hayvon ma'badga o'zining tasvirini joylaydi va butun dunyo unga sajda qilishni talab qiladi. Vahiy 13:5 da aytilganidek, bu 42 oy davom etadi, ya'ni 3,5 yil. Doniyor 9:27 oyatiga ko'ra bu haftaning o'rtalarida sodir bo'ladi va Vahiy 13:5 da aytiladiki, hayvon buni 42 oy davomida bajaradi, jami davomiylik 84 oy yoki yetti yil ekanini tushunish oson. Doniyor 7:25 ga qarang, "Vaqt, vaqt va yarim vaqt" (vaqt = 1 yil, vaqtlar = 2 yil, yarim yil = 1/2 yil, jami 3,5 yil) da yetti yilning oxirgi yarmi davomidagi "qayg'u davrida", hayvon hokimiyat ostida bo'ladi.

Qayg'uga qo'shimcha ma'lumot olish uchun 1260 kun va 42 oyni nazarda tutgan Vahiy 11:2-3, 1290 kun va 1335 kunni nazarda tutgan Doniyor 12:11-12 ga qarang. Bu kunlar qayg'u davrining o'rtasiga tegishli. Doniyor 12 dagi qo'shimcha kunlarga, xalqlarni hukm qilish kunlari vaqtning yakunini (Matto 25:31-46) va ming yillik Masihiylik shohligi yaratilish vaqtini o'z ichiga oladi (Vahiy 20: 4-6).

EnglishO’zbek tilidagi saxifaga qaytish

Qayg'u nima? Qayg'uning yetti yil davom etishi haqida qayerdan bilamiz?
© Copyright Got Questions Ministries