Ilohiyot haqida savollar


Sistematik ilohiyot nima?

Masihiy dunyoqarash nima?

Arminianizmga qarshi kalvinizm — qaysi nuqtai nazar to'g'ri?

Oldindan belgilash nima? Oldindan belgilash Muqaddas Kitobga oidmi?

Dispansionalizm nima va u Muqaddas Kitobdanmi?

Premillennializm nima?


O’zbek tilidagi saxifaga qaytish

Ilohiyot haqida savollar