Qanday qilib ...

Abadiyatni Xudoga bag'ishlangXudoning kechirimini qabul qiling