Masihiy hayot haqida savollar


Men imonimni Masihga bag’ishladim…Endi nima? Ruhiy o'sish nima?

Menga qarshi gunoh qilganlarni qanday kechirishim mumkin?

Do'stlarim va oilamga ularni haqorat qilmasdan va g'azablanmasdan qanday xushxabar aytishim mumkin?

Xudoning ovozini qanday bilishim mumkin?

Masihiylar Eski Ahd buyruqlariga itoat qilishi kerakmi?

Injilda o’nlik haqida nima yozilgan?

Masihiy ro'za – bu haqida Muqaddas Kitob nima deydi?

Muqaddas Kitob ruhiy jang haqida nima deydi?


O’zbek tilidagi saxifaga qaytish

Masihiy hayot haqida savollar