Soxta ta'limot haqida savollar


Ateizm nima?

Agnostitsizm nima?

Muqaddas Kitobda farovonlik Xushxabari haqida nima deyilgan?

Universalizm/umumiy najot Muqaddas Kitobdanmi?

So'nggi vaqtlarda preteristik nuqtai nazar nima?

Yo'q bo'lish Muqaddas Kitobdanmi?


O’zbek tilidagi saxifaga qaytish

Soxta ta'limot haqida savollar