Insoniyat haqida savollar


Insoniyat, Xudoning suratida va o'xshash yaratilgan degani nimani anglatadi (Ibtido 1:26-27)?

Bizda ikki yoki uch qism bormi? Biz tana, jon va ruhmizmi yoki tana, jon-ruhmizmi?

Insonning joni va ruhi o'rtasidagi farq nimada?

Muqaddas Kitob irqchilik haqida nima deydi?

Turli irqlar qanday kelib chiqqan?

Nima uchun Ibtido davridagi odamlar uzoq vaqt yashaganlar?


O’zbek tilidagi saxifaga qaytish

Insoniyat haqida savollar