Yaratilish haqida savollar


Xudoga bo'lgan imon va ilm-fanga bo'lgan ishonch qarama-qarshimi?

Muqaddas Kitob yaratilishning evolyutsiyaga qarshiligi haqida nima deydi?

Aqlli dizayn nazariyasi nima?

Yerning yoshi nima? Yer necha yoshda?

Muqaddas kitobda dinozavrlar haqida nima yozilgan? Muqaddas kitobda dinozavrlar bormi?

Nima uchun Xudo Adan bog'ida yaxshi va yomonni bilish daraxtini joylashtirdi?

Qobilning ayoli kim bo’lgan? Uni ayoli o’zining singlisi bo’lganmi?

Nuhning to'foni umunjahonmi yoki mahalliymi?


O’zbek tilidagi saxifaga qaytish

Yaratilish haqida savollar