Šta Biblija govori o odgovornosti prema drugoj osobi?


Pitanje: Šta Biblija govori o odgovornosti prema drugoj osobi?

Odgovor:
I pored tolikih iskušenja u ovom svetu, sotona neprestano smišlja nova. Kada se suočimo sa onima koja prete duhovnom životu, pored sebe moramo da imamo brata ili sestru na koga možemo da računamo. Kralj David je bio sam te večeri kada je podlegao iskušenju i učinio preljubu. Naizgled, njegovo iskušenje je bila Vitsaveja (2. Samuilova 11), ali Biblija govori da naš rat nije protiv tela već protiv poglavarstava i duhovnih sila koji rade protiv nas (Efescima 6:12).

Pošto znamo da smo u ratu sa silama tame, potrebna nam je sva pomoć koju imamo na raspolaganju. U poslanici Efescima apostol Pavle govori da moramo da budemo opremljeni svim oružjem koje nam Bog daje kako bismo istrajali u toj bici. “Zato uzmite sve oružje Božije, da biste mogli da se oduprete u zli dan i da se održite - pošto sve svršite" (Efescima 6:13). Pavle je znao da čak i kad smo opremljeni svim oružjem protiv zla, ne možemo se uvek odupreti sotonskim iskušenjima jer smo ipak samo ljudi. Znamo da će iskušenja uvek biti.

Sotona zna naše slabosti i kada smo ranjivi. On zna kad se supružnici bore s problemima i kad jedno od njih ima utisak da bi ga neko drugi bolje razumeo. Zna kad je dete kažnjeno i da je zbog toga zlobno prema roditeljima. Zna kad na poslu stvari ne idu dobro i koliko to može da se odrazi na porodicu. Gde da nađemo pomoć kada smo već sve preduzeli da ne izgubimo bitku? Želimo da učinimo ono što je ispravno pred Bogom, ali ipak smo slabi. Šta da radimo?

Priče Solomunove 27:17 kažu: “Gvožđe se gvožđem oštri, tako čovek oštri lice prijatelja svog.” Lice prijatelja je ono na kome vidiš ohrabrenje i moralnu podršku. Kada te je poslednji put pozvao prijatelj samo da pita kako si? Kada si ti poslednji put pozvao prijatelja samo da ga pitaš da li mu je potreban razgovor? Ohrabrenje i moralna podrška prijatelja nekad su faktor koji nedostaje u borbi protiv sotone.

Pisac poslanice Jevrejima sažeo je to u rečima: “I pazimo na to da jedan drugoga podstičemo na ljubav i dobra dela, da ne ostavljamo svoje skupštine, kao što neki imaju običaj, nego da bodrimo jedan drugoga utoliko pre ukoliko vidite da se približava sudni dan” (Jevrejima 10:24-25). Odgovornost prema drugoj osobi je izuzetno važna u borbi protiv greha. Prijatelj kome si odgovoran može da te ohrabri, ukori, poduči, da se raduje ili plače s tobom. Svaki hrišćanin bi trebalo da ima nekoga s kim može da se moli, razgovara, kome može da se poveri i ispoveda.

English
Vrati se na Srpsku stranu
Šta Biblija govori o odgovornosti prema drugoj osobi?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga