settings icon
share icon
Pitanje

Kako možemo da govorimo o večnom životu kada ćemo ipak umreti?

српски

Odgovor


Božija reč nas uverava da će svi koji veruju u Gospoda Isusa Hrista imati večni život (Jovan 3:16; 6:47; 1. Jovanova 5:13). Grčka reč prevedena sa „večan" znači „neprekidan, zauvek". Možda reč večit ili neprekidan najbolje objašnjava biblijski koncept večnog života; to je život koji, jednom započet, se nastavlja zauvek u večnosti. Ovde se radi o ideji da čovekov život nije samo fizički. Naprotiv, pravi život ljudskih bića je duhovni i dok se fizički život završava, duhovni se nastavlja tokom večnosti. On ne prestaje. To je večni život.

Kada je Bog stvorio Adama i Evu, postavio ih je u vrt sa drvetom života s namerom da će tamo živeti večno radosni, telesno i duhovno. Ali su oni sagrešili i tako doneli fizičku i duhovnu smrt sebi i svim narednim generacijama (Rimljanima 5:12–14). Bog je tada isterao Adama i Evu iz vrta i postavio heruvime da čuvaju put do drveta života i to je učinio zato što po svojoj milosti nije želeo da čovek večno živi pod teretom greha. Međutim, greh mora biti kažnjen i jedina prihvatljiva kazna za svetog Boga je bila večna kazna (Marko 9:43–48). I zato je naš milosrdni Bog poslao svog Sina kao savršenu žrtvu da jednom zauvek izdrži kaznu za greh koju je čovečanstvo trebalo da plati i na taj način omogućio savršen put do drveta života za svakoga koji veruje u Njega (1. Jovanova 5: 12; Otkrivenje 22:14).

Mi dobijamo večni život umiranjem sebi i primanjem Isusa Hrista u svoja srca kao našeg Gospoda i Spasitelja. A kada to učinimo, mi se istog trenutka ponovo rađamo i oživljavamo u Hristu. Možda ne osećamo nikakvu neposrednu promenu ali u srcu je u stvari došlo do ponovnog rođenja (Jovan 3:6–7). Bivamo oslobođeni straha od smrti; imamo Božje obećanje da nikada nećemo umreti duhovno, već da ćemo zauvek živeti sa našim Gospodom Isusom Hristom(1. Solunjanima 5:9–10). Kasnije, kada telesno umremo, naša duša će odmah biti sa Gospodom, a još kasnije, kada se On vrati, Gospod će vaskrsnuti naša tela da se sretnu sa Njim u vazduhu. Što se tiče onih hrišćana koji budu živi po njegovom povratku, njihova tela će se promeniti „u tren oka" i neće doživeti čak ni fizičku smrt (1. Korinćanima 15:51–52).

Isus Hristos je naložio apostolu Jovanu da napiše poslednju knjigu Biblije i u njoj ponovo čitamo o drvetu života: „… onome koji pobeđuje daću da jede od drveta života koje je u Božijem raju " (Otkrivenje 2:7). Drvo života u Otkrivenju je verovatno simbol Isusa Hrista. Svi hrišćani koji se uzdaju u Isusa Hrista i u Božjoj sili nalaze odmor, su sigurni u svoj večni život (1. Petrova 1:3–5). Jedini istinski Bog koji je sve stvorio, uključujući život i smrt i ponovno rađenje, održaće svoju Reč. Naš Bog je svemoćan i pun blagodati i istine (Jovan 1:14). On želi da znamo da je naše večno stanje osigurano: Isus je rekao: „ Ja sam vaskrsenje i život; ko veruje u mene - živeće - ako i umre. " (Jovan 11:25). Imate li večni život sa Bogom?

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako možemo da govorimo o večnom životu kada ćemo ipak umreti?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries